MEE en De Kern tekenen overeenkomst

Zwolle – MEE IJsseloevers en De Kern Maatschappelijk dienstverlening ondertekenden op dinsdag 27 mei een samenwerkingsovereenkomst. Dat vond plaats tijdens een gecombineerde vergadering van de managementteams van beide organisaties.

simone_van_ruth_en_hans_bonten.jpg

Simone van Ruth, directeur bestuurder van MEE IJsseloevers verwoordde de aanleiding voor de samenwerking: “De ontwikkelingen gaan snel en nog niet alles is duidelijk, maar dat wij veel zullen samenwerken, dat is een zekerheid.” “En onze goede afspraken daarover betekenen een groot voordeel voor de mensen waar wij voor werken,” aldus Hans Bonten, directeur van De Kern.

Met het ondertekenen van de overeenkomst hebben de beide organisaties een aantal belangrijke afspraken vastgelegd. Voor een deel zijn dat praktische afspraken, zoals het delen van werkruimte. Maar het merendeel van de afspraken is inhoudelijk. Voorbeelden zijn samenwerking in het gemeentelijke sociale domein – zoals de ‘sociale wijkteams’ en Centra voor Jeugd en Gezin- , het afstemmen van aanbod aan gemeenten, gezamenlijke deskundigheidsbevordering en elkaar waar mogelijk vervangen in netwerken en overleggen. Dat betekent dat er voordeel wordt gehaald uit gezamenlijk optreden en dat er eventueel dubbel werk wordt voorkomen.

 

De basis voor de samenwerking is de missie die de organisaties delen in de bijdrage die zij willen leveren aan de samenleving. Zelfredzaamheid en participatie zijn de bindende factoren in de filosofie van beide organisaties. “Wij geloven in de eigen kracht van mensen en in de mogelijkheden van netwerken rondom kwetsbare mensen,” aldus Simone van Ruth. Hans Bonten: “Onze kwaliteiten om mensen daarin te ondersteunen worden in onze gemeenten hoog aangeslagen.” Beide directeuren benadrukken dat hun samenwerking voor de gemeenten weliswaar interessant is, maar het voordeel voor de cliënten blijft de voornaamste drijfveer. “En met dezelfde motivatie werken we in alle gemeenten graag samen met onze netwerkpartners.”

 

In de praktijk werken MEE en De Kern al lang samen in het overlappende deel van hun verzorgingsgebied. Dat zijn de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartwaterland, Olst-Wijhe, Raalte, Deventer, Dalfsen, Ommen en Hardenberg. In die gemeenten maken zij onder meer gebruik van elkaars huisvesting. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is een mijlpaal in een natuurlijke samenwerkingsrelatie. Dat dat een vruchtbaar initiatief is, bleek meteen uit de agenda van het gecombineerde managementteam. Er werd besloten over gezamenlijke inzet op het gebied van passend onderwijs in het gehele verzorgingsgebied en MEE treedt toe het samenwerkingsverband Op Orde. Dat is een initiatief voor ondersteuning op het gebied van thuisadministratie van De Kern, Humanitas en WijZ in de gemeente Zwolle.

Artikel delen:

Reageer