Bibliotheek over 2 jaar in GGD-gebouw

Zwolle – De verhuizing van de centrale bibliotheek in Zwolle van de Diezerstraat naar de Zeven Alleetjes, aan de rand van de binnenstad, wordt wat burgemeester en wethouders betreft zo snel mogelijk gerealiseerd. Na een verbouwing kan de bibliotheek volgens het college en volgens de instelling zelf met allure de toekomst tegemoet in het pand waar nu nog de GGD zit. In het huidige bibliotheekgebouw aan de winkelstraat komt dan de ZARA. De ingebruikname van de bibliotheek kan media 2016, ZARA kan dan in de tweede helft van 2017 de deuren openen in het stadshart.

 

De centrale bibliotheek krijgt op de nieuwe locatie alle ruimte om het bibliotheekconcept verder te ontwikkelen. Op basis van uitgebreid onderzoek waren eerder vijf locaties geselecteerd die eventueel in aanmerking komen voor huisvesting van de bibliotheek. Criteria daarbij waren zaken als ruimte, beschikbaarheid, bereikbaarheid en kosten. De locatie aan de Zeven Alleetjes  scoort goed op al die zaken. Inzet bij de verhuizing van de bibliotheek naar een toekomstbestendige locatie is steeds geweest dat daaraan geen extra kosten voor de gemeente zijn verbonden. In het voorstel dat burgemeester en wethouders nu aan de gemeenteraad voorleggen is dat mogelijk. Door de verkoop van het (gemeentelijk) pand voor de komst van ZARA kan de aankoop van en de verhuizing naar het GGD-gebouw aan de Zeven Alleetjes gerealiseerd voor de bibliotheek.

 

Niet voorhanden

Het voorstel van de verhuizing is een van de eerste besluiten van het nieuwe college. Eerder dit jaar sprak de gemeenteraad zich al uit over het onderzoek naar geschikte locaties voor de bibliotheek. Op basis van die discussie is nog eens gekeken of er in de binnenstad nog geschikte alternatieven bestonden voor de bibliotheek. Die is niet voorhanden. In het coalitieakkoord dat eerder deze maand gepresenteerd werd hebben ChristenUnie, D66, PvdA en VVD aangegeven (daarom) te kiezen voor de locatie aan de  Zeven Alleetjes.

 

Impuls

Belangrijk onderdeel van het voorstel is niet alleen de versterking van de Zwolse bibliotheek maar ook de impuls voor het stadshart die ontstaat door de komst van ZARA. Op de plek van de bibliotheek in de Diezerstraat komt een  ‘full concept’ vestiging van de internationale winkelketen. De verwachting is dat van de kledingwinkel een bovenregionale aantrekkingskracht uitgaat. Met een oppervlakte van ongeveer 4000 vierkante meter wordt de Zwolse vestiging de vijfde in Nederland met zo’n uitgebreide en brede opzet. Wat betreft uitstraling en omvang is dit concept uniek voor een ruime regio. De winkel is daarmee een impuls voor de Zwolse binnenstad, omdat de Zara ook voor bezoekers aan andere winkels in het stadshart zorgt.

 

Monumentaal

Met de komst van ZARA blijft, vanzelfsprekend, de monumentale bebouwing aan Diezerstraat 80 gehandhaafd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Statenzaal. Delen van het bibliotheekcomplex die in de jaren tachtig zijn gebouwd worden gesloopt. Door nieuwbouw kan vervolgens een winkelpand gerealiseerd worden dat de aansprekende uitstraling heeft die Zwolle en ZARA wensen. De Statenzaal gaat geen onderdeel uitmaken van de winkel. De gemeente houdt dit deel in eigendom en zoekt daar een passende bestemming voor.

 

Gemeenteraad

De gemeenteraad buigt zich op korte termijn over het voorstel van het college.

Artikel delen:
Reacties 46
 1. Had de oude raad eigenlijk expliciet afgesproken dat de bibliotheek naar de Zeven Alleetjes zou gaan. Was daar een akkoord over en heb ik iets gemist? Ik heb bij mijn weten geen besluit van de raad gehoord, alleen discussie over de mogelijke locaties. Heeft het nieuwe college dit nu zo maar besloten en is het voor de raad slikken of stikken? Lijkt me niet, toch?

 2. Ja, de CU heeft besloten dat er niet meer koopzondagen bijkomen, de Bankenlocatie plat gaat en de bieb naar de Zeven Alleetjes moet. Komt geen raad aan te pas 😉

 3. ik herinner me nog zo’n gloedvol en doordacht betoog van mevr Rots van de C.U. vlak voor de verkiezingen, dat de bibliotheek toch vooral in de binnenstad zou moeten blijven. Daar zou op worden ingezet. Bankenlocatie werd daarbij ook genoemd. En nu…? De raad is het hoofd van de gemeente. Het belangrijkste orgaan .Dat mag en moet ieder raadslid weten. Die positie moet de raad zich niet laten ontnemen. Overigens, zijn de bibliotheekbezoekers wel eens gehoord over de locatie buiten de binnenstad? Ik vang daar in ieder geval kritische geluiden over op.

 4. In 2013 is er een grootschalige en ongetwijfeld kostbare renovatie geweest in het huidige pand van de bibliotheek.Het was een grote ingreep en er kwam zelfs tijdelijke sluiting aan te pas. Ik heb de indruk, dat de politiek toen al het voornemen heeft gehad de locatie in de binnenstad te verlaten. Waarom deze renovatie niet uitgesteld? Een 100% voorbeeld van KAPITAALVERNIETIGING. Ik ben het met Jozefien eens, dat met name voor de dagelijkse trouwe lezers van de diverse kranten/bladen/tijdschriften de locatie in de binnenstad wellicht de voorkeur heeft. Maar hier is geen onderzoek naar geweest.

 5. Jullie doen net of de 7 Alleetjes aan de andere kant van Zwolle (Nederland) zit.
  Ik vind het een prima locatie.
  Wat hebben jullie liever: dat de bieb op een (te) dure locatie zit en de prijs van het lidmaatschap omhoog gaat of dat het op een betaalbare locatie zit?
  Elke onderneming moet een kosten – batenanalyse maken dat geldt ook voor de bibliotheek en de gemeente Zwolle.

 6. @Mij
  de bibliotheek op een ( te) dure locatie? Wat is ( te) duur? Ja, het is een prachtige locatie die de gemeente nu voor goudgeld gaat verkopen. Daar gaat het m.i. om! Jammer en nooit meer terug te draaien.En of Zara kwaliteit toe gaat voegen in de zin van duurzaam etc. ik waag het te betwijfelen. Heb al eens in andere steden gekeken. Bovendien lees in Trouw van gisteren ( ligt nog wel op de bibliotheek)economie blz 17 “Klant wil kleine winkel. maar krijgt grote ketens” Goed om eens te lezen.

 7. De 7 Alleetjes is een prima lokatie, aan de stadsgracht, dus hartstikke centraal, op loopafstand van de Sassenpoort en het station.
  En de verkoop van een pand op A1-lokatie: prima keuze, zou de gemeente moeten doen met AL haar panden. Restricties opleggen aan waardevol erfgoed en afstoten. Alleen al het onderhoud aan deze panden kost een vermogen aan belastinggeld. Goed besteed, maar het is slimmer om dat aan de markt over te laten.

 8. Mooie locatie…..tussen station en sassenpoort….goed voor de ondernemers in de sassenstraat….komt de loop er misschien weer een beetje in…en gaat dat deel van de binnenstad ook weer een beetje leven…..

 9. Voor een goed begrip een paar punten:
  1. Het is een voorstel van het college, waarover de raad gaat beslissen (laatste zin van bericht). Raad kan amenderen. Dus geen slikken of stikken voor de raad.
  2. Wel de volgorde in de gaten houden. De bieb wilde naar andere lokatie omdat ze meer ruimte nodig heeft om bij de tijd te blijven. Dat kan alleen wanneer huidig gebouw verkocht gaat worden, zodat met de opbrengst nieuwe lokatie gefinancierd kan worden. De koper is er nu, dus kan er verhuisd worden.
  Dus niet andersom ( bieb moet weg omdat pand verkocht is)
  3. Er is lokatieonderzoek geweest naar meerdere mogelijkheden. Plussen en minnen worden afgewogen, wat het college gebracht heeft tot dit voorstel.

  De raad is nu aan zet.

 10. Het nieuwe college weet bij beslissing dat ze de meerderheid van de raad aan hun kant hebben. Anders zou het wel een superslechte start zijn als dit ontspoort. Weinig keuze voor de raad dunkt me.

 11. Terstal, dat klopt natuurlijk.
  Het ging mij om jouw opmerking dat de raad er niet meer aan te pas komt.
  Het coalitieakkoord is een produkt van de meerderheid van de raad. Het collegevoorstel dat er nu ligt, komt voort uit dat akkoord.
  Dus de raad is er wel degelijk aan te pas gekomen.
  Daarnaast, elk voorstel kan geamendeerd worden. Vraagt wel meerderheid van de raad.

 12. Dank u wel voor uw uitleg!

  Dus de raad is er wel degelijk aan te pas gekomen.

  De meerderheid van de raad dan. En dan vooral de beoogde wethouders en de fractievoorzitters denk ik.
  Ik heb op Twitter van een paar raadsleden hun verbazing gelezen.

 13. Terstal, democratische besluitvorming gaat altijd over meerderheden.
  Ik geloof niet dat de onderhandelaars het zich kunnen permitteren om standpunten in te nemen waar hun fracties niet mee uit de voeten kunnen.
  Dan gaat het dus wel degelijk om de meerderheid van de raad.

  Wat Zara betreft, dat is in dit topic niet aan de orde.
  Daarnaast, er is veel misverstand over deze vestiging van Zara. Het krijgt, als ik de plannen zag en foto’s van vergelijkbare vestigingen, een kwaliteitsuitstraling.

 14. @terstal

  Het blijft wringen bij u zeg, weer de koopzondagen noemen.
  De sluitingsdwang op zondag is een feit. Het is beter om je daar bij neer te leggen, doe wat de andere consumenten doen, gewoon boodschappen doen bij die winkels waar je wel op zondag welkom bent.

  Jammer voor de kleine ondernemers in Zwolle, maar toch ga niet thuis zitten kniezen… Gewoon op zondag erop uit , er zijn zoveel leuke winkelsteden in Nederland die wel elke zondag open zijn. De CU is niet overal de baas.

 15. Bericht door terstal, op 29 mei 2014 9:38
  Het is toch wel opmerkelijk dat in alle discussies over deze move, niemand de komst van die ZARA toejuicht.

  Dat viel me ook al op. Ik hoop dat het niet op een fiasco uitloopt.

 16. Jammerlijke van het proces is dat het debat tussen fracties over een belangrijk besluit voor de stad, is gevoerd door een beperkt aantal partijen aan een onderhandelingstafel in plaats van in de raadzaal.

  Dat druist ten eerste linea recta in tegen de grondtoon van het coalitieakkoord. En ten tweede maakt dat dat het beeld ontstaat dat het besluit onderdeel is geweest van uitruil/onderhandeling ipv een zelfstandig zorgvuldig besluit.

  Want alle ingrediënten/informatie voor het te nemen besluit waren voor de verkiezingen al voor handen (geen andere dan nu). En toch had iedere partij nog zijn eigen opvatting.

  De CU had bijvoorbeeld vergaande opvattingen om te komen tot een kleiner programma voor de bieb op het Eiland. PvdA zag realisering nieuwe bieb eigenlijk liever op de Melkmarkt dan op de 7 Alleetjes.
  En ook D66 had de ambitie gesteld de bieb in de binnenstad te houden.

  Enige partij die linea recta naar de 7 alleetjes stoof was de VVD. Maar voornamelijk vanwege het feit dat snelheid was geboden om Zara een plek in de stad te garanderen. Anders haakte die partij mogelijk af.

  Kortom, voor de verkiezingen kon de discussie inhoudelijk nog alle kanten op in de raad. Na de onderhandelingen lijkt de VVD aan het langste eind te hebben getrokken.

  Dat had anders gemoeten.

  Een aangename Hemelvaartsdag toegewenst!

 17. Martijn, kennelijk gaat het net als 4 jaar geleden, toen jij er ook bij was.
  Toen hebben we niet gekozen voor een akkoord met onderwerpen waarover iedereen het eens was, dat zou een grijs, nietszeggend akkoord hebben opgeleverd.
  Toen hebben we elkaar punten gegund. Standpunten die we wellicht niet zelf hadden ingenomen, maar het resultaat zijn van onderhandelen.
  Door je andere rol nu, zit je er blijkbaar nu anders in.

 18. Ik lees allerlei kritiek over hoe ver het nu is, maar als ik het goed heb zit er ongeveer 5 minuten fietsen tussen de beide locaties of een kwartiertje lopen. Tijdens drukke winkeltijden is de Zeven Alleetjes ook een stuk fijner bereikbaar, je hoeft de binnenstad namelijk niet door om bij de bieb te komen. Vooral fijn tijdens de Blauwvinger dagen. En ik ergerde me altijd aan het flyeren en wervende jongelui om je abonnementen aan te smeren of je te bekeren voor de bibliotheek. Dat is straks gelukkig ook niet meer… Ik ben blij met de nieuwe locatie!

 19. je hoeft de binnenstad namelijk niet door om bij de bieb te komen.

  Je woont in Zwolle Zuid, of niet?
  Wat een domme uitspraak.

 20. Over onderhandelen gesproken en gunnen gesproken: Loco en vice voorzitter van de raad beiden VVD, evenals burgemeester natuurlijk. Ik constateer hierbij ook maar dat de CU de VVD inderdaad( ook op dit punt) veel gegund heeft. Waar is dat tegen geruild? Of gaat het zo niet. Andere winnaar SP volkomen uit beeld, valt mij op. Onbegrijpelijk.

 21. Niet door mijn andere rol, John. Dat is simpele framing, zeg.

  Het erkennen van een wezenlijk belang van een zorgvuldig besluit over de nieuwe plek van de bieb voor de stad, maakt dat ik stel dat de plek van de bieb geen resultaat van onderhandelingen had moeten zijn.
  Ik had graag een parallel willen trekken met de besluitvorming over de Spoorzone. Resultaat in de raad bereikt zonder achterkamers/coalitieakkoord en met unaniem besluit.
  Er was kennelijk geen vertrouwen dat dit mogelijk was als het ging om de bieb.

 22. bijzonder ook, heer van der Veen, te moeten constateren hoeveel water de winnaar van de verkiezingen, de CU bij de wijn heeft gedaan, juist op dit punt. Dit indachtig het gloedvolle en doorwrochte betoog van mevr. Rots, die voor de verkiezingen hartstochtelijk pleitte voor een plek in de binnenstad voor de bieb. Vraag me af hoeveel mensen CU hebben gestemd juist vanwege dit ferme en zorgvuldig doordachte standpunt.

 23. @nomen
  Duidelijk, VVD heeft de verkiezingen gewonnen qua onderhandeling en qua vice voorzitter van de raad en loco burgemeester. Zo kun je verliezen en toch winnen. En dat is knap. En de SP heeft gewonnen en staat met lege handen Wrang lijkt me dat. Of zie ik het verkeerd?

 24. Ook ik had de bibliotheek graag in de binnenstad zien blijven. Tijdens de formatiefase is die mogelijkheid nog nadrukkelijk onderzocht. Het bleek echter niet haalbaar. Is dus geen onderhandelingsresultaat, maar resultaat van de realiteit (met het oog op programma van eisen enerzijds en financiën anderzijds).

 25. Het kan natuurlijk zijn dat de VVD de beste onderhandelaar was. Eerlijk gezegd, geloof ik dat niet zo. Om dat echt te kunnen stellen zou je het hele coalitieakkoord moeten analyseren met de verkiezingsprogramma’s ernaast. In de vorige periode was René de Heer ook de 1e loco. Misschien is dat gewoon gecontinueerd; misschien hadden de andere 4 geen belangstelling voor die functie? De vicevoorzitter van de raad is heel vaak het langstzittende raadslid. Ik weet niet wie het in Zwolle is en of die persoon ook de nestor is. Ook niet waarom die persoon gekozen is door de raad als vice-voorzitter. Jij wel, Jozefien?
  Wat verliezende en winnende partij betreft, wijs ik erop – zoals ik al vaker heb gedaan – dat meer mensen op de VVD hebben gestemd dan op de SP, om precies te zijn 6646 resp. 6612. Niet veel meer, maar toch. Het argument dat een partij zich koest moet houden omdat ze verloren hebben, begrijp ik niet. Dan geef je de stem van de groep die wisselt van partij een groter gewicht dan van de groep die trouw blijft. Daar zie ik de ratio niet van in. Elke stem is evenveel waard en het gaat om de absolute aantallen.

 26. Ik blijf het ontzettend zonde vinden dat de bieb weg moet van zijn prachtige locatie. En de opmerking dat de verhuizing “wat burgemeester en wethouders betreft zo snel mogelijk gerealiseerd” roept nog meer ongenoegen in me op: als de bibliotheek zo nodig moet verhuizen dan zorg je voor een goudgerand alternatief en gaat het niet volgens de benadering “moet effe snel”. >:(

 27. @dame
  Het langst zittende raadslid is dacht ik op dit moment Reinier Mulder van de CU. Ja eens , niemand hoeft zich koest te houden. Het gaat ook niet altijd om de macht van het getal, maar om de juiste mensen op de juiste plaatsen. Iets meer verdeling qua partijlidmaatschap had mij wel echter wat sympathieker voor gekomen en had ik ook beter gevonden. En je gunt de ander dan ook nog eens wat Kwestie van zoeken naar evenwicht!
  @ribo
  die snelheid zal mogelijk wel met Zara te maken hebben. Zet Zara daar wellicht een stok achter de deur? Zou heel goed kunnen. Heb dat argument al eerder ergens gelezen ( zie reactie hr van der Veen hier ergens boven)

 28. Nou gemeente, grijp je kans en schakel een partij in die ter plaatse bekend is om er een aantrekkelijk en goed functionerend gebouw van te maken! Kansen genoeg, de locatie en de gebouwen zijn best goed.

 29. En wie is dan de vicevoorzitter van de raad geworden, Jozefien? Ik ben het met je eens dat het een VVD-feestje lijkt. Anderzijds moet je die functies ook niet overschatten: technisch voorzitter van de raad op de momenten dat de burgemeester afwezig is of zelf kwesties uit zijn portefeuille moet verdedigen, toelichten. Hetzelfde geldt voor locoburgemeester. Hoe vaak heeft René de Heer het burgemeesterschap mogen waarnemen op de belangrijke zaken uit de portefeuille van Meijer (openbare orde en veiligheid). De afgelopen jaren herinner ik hem alleen als waarnemer bij bezoeken aan langjarig gehuwden en zeer hoogbejaarden.

 30. De VVDer Wijnen is vice voorzitter geworden. Niks mis mee hoor maar 3 keer VVD is wel wat veel, vindt u niet, Dame? Maar wellicht waren er geen andere kandidaten dan VVD’ers. Zo groot is mijn zicht op de binnenkamer nou ook weer niet.

 31. @Jozefien,

  Er is heel weinig ‘binnenkamer’ bij de benoeming van de vice-voorzitter. De stemming is openbaar en is na te zien op http://www.zwolle.nl/gemeenteraad bij het verslag van 26 mei.

  De vice-voorzitter is één van de raadsleden en wordt gekozen door de raadsleden. Omdat de vice-voorzitter enige autoriteit moet hebben en ervaring met de procedures en het proces, gaat de voorkeur uit naar een ervaren raadslid. Dat raadslid moet vervolgens ook accepteren dat, op het moment dat hij de voorzittersrol heeft, hij geen inhoudelijke bijdrage kan leveren. Het aantal ervaren raadsleden is beperkt. SP, CDA, Swollwacht en D66 bestaan bijna volledig uit nieuwe raadsleden.

  Hans Wijnen was de enige kandidaat en heeft het vertrouwen van de raad. Hij kreeg 35 van de 38 stemmen. 1 stem was blanco en 2 raadsleden vulden in dat zij liever hadden gezien dat Reinier Mulder deze functie had vervuld (hij had zich niet kandidaat gesteld).

 32. @Oswald van Dam

  Dank voor uw uitleg.

  De stemming was te volgen en dus openbaar. Dat is juist. Maar hoe de kandidatuur tot stand gekomen was dat niet. Ik begrijp dat men zich kandidaat moet stellen. En dat Hans Wijnen dat als enige heeft gedaan. Dan is het nu duidelijk. Een kandidaat vanuit de niet collegepartijen, als die er al was geweest, had dan waarschijnlijk toch geen kans gehad, want collegepartijen houden elkaar vast. Zie ik dat juist?

 33. Hans Wijnen is een mij onbekend raadslid. Dank Oswald van Dam voor je uitleg. Zo zie je maar weer: niets complotterigs of VVD-opzetje, maar gewoon via kandidaatstelling en verkiezing. Dat er maar 3 raadsleden níet hebben voorgestemd, zegt mij dat hij breed draagvlak heeft. Ook bij de oppositie.
  Mijn inschatting is, dat dit niet juist is, Jozefien. Als er een ervaren raadslid van Swolwacht, SP, CDA of GroenLinks zich kandidaat zou hebben gesteld, dan had die het ook kunnen worden. Het is meer een erebaantje, volgens mij: technisch voorzitter en niet mee mogen stemmen.

 34. Fijn dat de zaak nu duidelijk is. Ik hoop dat er dus geen blokkade heeft gelegen. Hopelijk gaat alles goed functioneren in de raad.Daar hebben wij als burgers ook baat bij. En mooi dat Hans Wijnen zo veel vertrouwen geniet. Dat lijkt me een goed begin. Nu maar hopen op verstandige besluiten van de raad.

Reageer