Handboek individuele voorzieningen Wmo aangepast

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat gemeenten voorzieningen verlenen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem om er voor te zorgen dat ze zelfstandig kunnen (blijven) functioneren in de maatschappij. Het zogeheten verstrekkingenboek, waarin staat welke voorzieningen er zijn, is geactualiseerd.

Het gaat om voorzieningen die iemand in staat stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of om andere mensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Het handboek sluit hiermee aan bij de visie van de gemeente dat elke Zwolse inwoner mee kan blijven doen in de samenleving en zelf kan doen wat zelf kan en maatwerk waar dit nodig is. Zo zijn er voorzieningen die speciaal op de individuele situatie van toepassing zijn, zoals hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen. De cliënt kan zelf kiezen of hij een voorziening in natura wil, een persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming.

Voorzieningen, die beschouwd worden als algemeen gebruikelijk komen niet voor een verstrekking in aanmerking. Hiermee worden voorzieningen bedoeld, waarover de aanvrager, gezien zijn individuele situatie, ook zonder zijn beperking(en) zou kunnen beschikken.

Het handboek is bedoeld voor alle personen die als belanghebbende of beroepshalve geïnteresseerd zijn in de wijze waarop de individuele voorzieningen worden verstrekt.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. L.S.
    Waarom hier niet even een “link” opgenomen naar de aanpassing en/of het “handboek” na aanpassing?
    m.vr.gr.
    Edo (WMO-raad Haarlem en Velsen)


    ⚠️ Meld

Reageer