Durk de Boer nieuwe voorzitter van CSV’28

Zwolle – Op maandagavond 26 mei heeft de ALV van CSV’28 unaniem ingestemd met de voordracht van het bestuur om, Stadshagenaar, Durk de Boer te benoemen als voorzitter van CSV’28. 

Ook stemde de ALV unaniem om Kevin Diender (eveneens Stadshagenaar) aan te stellen als bestuurslid Technische Zaken. Hiermee is het bestuur weer op volle kracht. Durk volgt hiermee Harry van Zwieten op die bijna 5 jaar als voorzitter leiding heeft gegeven aan de vereniging die in die jaren een stormachtige groei qua leden door maakte. In een korte presentatie blikte Harry terug op deze periode waarna hij met de overhandiging van de uitkomsten van de gehouden "heisessies" in het voorjaar van 2014 het spreekwoordelijke stokje overdroeg aan Durk.

Durk lichte vervolgens de uitkomsten van de "heisessie" toe waaraan ruim 50 leden, ouders, trainers, sponsors, etc. hebben meegedaan. Er is gekeken naar waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar willen we naar toe. Kortom wat voor een vereniging wil CSV’28 zijn. 

Met elkaar is het volgende motto bedacht:

CSV’28 is een vereniging met ambitie – waar betrokken leden, een ieder op zijn/haar eigen niveau, kan voetballen in eenveilige en gezellige atmosfeer.  

In de komende periode zullen we met verschillende werkgroepen steeds meer concreet invulling gaan geven aan dit motto.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer