Subsidieregeling voor sociale initiatieven

Zwolle – Maandag is een nieuwe subsidieregeling voor sociale initiatieven gestart! Met de nieuwe regeling ondersteunt Provincie Overijssel maatschappelijke initiatieven die een algemeen belang dienen, geen winstoogmerk hebben en openbaar toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe ontmoetingsplekken, gezamenlijk inrichten en onderhouden van openbare ruimte en culturele activiteiten met een sociaal doel.

In de infotheek op de website van de vrijwilligerscentrale Zwolle Doet! staat de volledige subsidieregeling. Hieronder de belangrijkste punten op een rij: De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus: wie het eerst komt, het eerst maalt. De aanvrager is een rechtspersoon, die statutair of volgens het register van de KvK is gevestigd in Overijssel. Alle kosten die direct toe te rekenen zijn aan de activiteit zijn subsidiabel. Hierbij geldt dat de kosten van de activiteit ten minste € 1.000,- moeten bedragen. De subsidie bedraagt maximaal € 3.000. Een aanvrager kan maar één keer voor subsidie in aanmerking komen, maar mag wel verschillende maatschappelijke initiatieven in de aanvraag opnemen. De totale subsidie is dan ook maximaal € 3.000,-.

De initiatiefnemers bepalen hoe het bedrag ingezet wordt: denk bijvoorbeeld aan startgeld voor de uitvoering van het project, voor het inhuren van ontbrekende deskundigheid of als cofinanciering voor een aanvraag elders. De subsidie wordt uitgegeven voor 1 januari 2016. Het initiatief wordt geplaatst op de website Jij & Overijssel. Hierdoor maakt de provincie inzichtelijk hoe zij de subsidiegelden besteden en, zeker zo belangrijk, worden initiatiefnemers in staat gesteld kennis uit te wisselen met soortgelijke initiatieven elders. Aanvraag doen? Het aanvraagformulier is te downloaden via de website van de Provincie. Voor vragen over de regeling kun je contact opnemen met het subsidieloket van Provincie Overijssel via subsidie@overijssel.nl of 038-499 83 80.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Hiermee wordt maar eens weer aangetoond dat er echt teveel geld bij de provincie zit… terug naar de kerntaak!
    …en het geld uit deze provinciale subsidiepot gewoon naar bestuurslaag die het echt nodig heeft ….namelijk de gemeente.

Reageer