Mogelijk explosie van kosten sportverenigingen

Zwolle – De Zwolse SP maakt zich, samen met NOC-NSF, zorgen over de nieuwe Wet Markt en Overheid die op 1 juli in werking treedt en gemeenten dwingt fors hogere bedragen in rekening te brengen voor zaken als huur en accommodaties van sportverenigingen. Door deze wet wordt het beoefenen van sport als economische activiteit aangemerkt, waardoor gemeenten worden gedwongen om veel hogere kosten voor huur van accommodaties te vragen. Hierdoor kunnen sportverenigingen of sporters worden geconfronteerd met veel hogere kosten.

De wet laat weliswaar ruimte om verenigingen te compenseren met extra subsidie, maar dit leidt tot hogere kosten door administratieve rompslomp voor zowel de gemeente als verenigingen. SP raadslid Brammert Geerling: ‘De SP vindt het belangrijk dat breedtesport voor iedere Zwollenaar toegankelijk is. Sportverenigingen hebben het nu soms al lastig hun financiën rond te krijgen en als deze berichtgeving klopt worden verenigingen gedwongen hun contributies te verhogen. Zo dreigt sport voor Zwollenaren onbetaalbaar te worden. Sporten is niet alleen gezond, er gaat ook een preventieve werking van uit. Bovendien leren kinderen wat winnen en verliezen is en is het goed voor de sociale contacten.’

De SP stelt daarom vragen over de kwestie aan het college, met name of er nog maatregelen moeten en kunnen worden genomen. De partij vraagt om spoedige beantwoording, zodat indien nodig de gemeenteraad sport kan aanmerken als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) waardoor sportverenigingen uitgezonderd worden van de nieuwe regelgeving.
 

Geacht college,

 

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil de SP-fractie

vragen stellen over de mogelijke gevolgen van de Wet Markt en Overheid die op 1 juli in werking treedt.

 

Inleiding

Op de voorpagina van dagblad Metro van 27-05-2014 luidt sportkoepel NOC-NSF de noodklok over de wet Markt en Overheid waar gemeenten vanaf 1 juli aan moeten voldoen. De organisatie stelt dat sport op basis van deze wet als economische activiteit wordt aangemerkt aangezien er commerciële sportorganisaties bestaan. Dit zou ervoor zorgen dat gemeenten sportverenigingen aanzienlijk hogere kosten in rekening moeten brengen voor zaken als huur van velden/accommodaties en onderhoud aangezien er anders sprake zou zijn van ‘oneerlijke concurrentie’. Deze situatie kan volgens de sportkoepel voorkomen worden door, voor het inwerking treden van de wet, sport als zaak van algemeen belang aan te merken.

 

De fractie van de SP hecht grote waarde aan sportbeoefening door Zwollenaren. Het zou zonde zijn als Zwollenaren niet meer kunnen sporten omdat sportverenigingen de huur van accommodaties niet meer kunnen opbrengen of deze hoge kosten gaan doorberekenen aan de sporter.

 

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Wat is uw mening over de mogelijke gevolgen van de wet Markt en Overheid? Acht u het wenselijk dat deze nieuwe wet een negatief effect kan hebben op sportminnend Zwolle?
 2. Wat zijn de gevolgen van de wet Markt en Overheid voor het huidige gemeentelijke subsidiebeleid ten aanzien van sportverenigingen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 3. Is de angst van NOC-NSF dat gemeenten gedwongen worden sportverenigingen hogere kosten in rekening te brengen gegrond? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het dan mogelijk dat de gemeente een uitzondering maakt voor sportverenigingen door deze aan te merken als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DEAB)?
 4. Bent u bereid om deze vragen voor 1 juli te beantwoorden, zodat de gemeenteraad nog politieke actie kan ondernemen voor de ingangsdatum, mocht dat nodig zijn?

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de SP-fractie,

Brammert Geerling

Artikel delen:
Reacties 15
 1. Kom op zeg, er is niets mis met deze wet. Die is er gekomen omdat het bedrijfsleven klaagt over oneerlijke concurrentie door overheden die economische activiteiten ontplooien onder de marktprijs. Om ongewenste neveneffecten, zoals de SP noemt, te voorkomen kan de raad een besluit nemen.
  Tilburg is een gemeente die het al netjes heeft geregeld. Het raadsbesluit van Tilburg stelt voor om “de volgende economische activiteiten aanwijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet”. Daarna wordt er een rijtje activiteiten opgesomd: exploitatie van parkeergarages, fietsenstallingen en sportaccomodatie, verhuur maatschappelijk vastgoed en antikraak verhuur vastgoed en ten slotte exploitatie koepelhal spoorzone.
  Zwolle zal – als dat nog niet is gebeurd – ook de economische activiteiten die onder deze wet vallen moeten inventariseren en vervolgens een raadsvoorstel maken á la Tilburg. Wel een beetje snel omdat het vóór 1 juli moet gebeuren. Dan is er niets aan de hand.
  Ik snap daarom – wederom – niets van de SP. In plaats van rellerige artikeltjes met halve informatie te publiceren die mensen ongerust maken, kunnen ze toch ook vragen om zo’n besluit? Desnoods met het Tilburgse voorbeeld bij de hand.

 2. Ik blijf erbij dat ik het een mal voorstel vind. De zoveelste flauwekul om elke scheet die men laat te koppelen aan het economische systeem.

 3. Licht eens toe, mul?
  Het MKB is blij met deze wet en dat snap ik wel. Pans van de Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft deze voorbeelden van oneerlijke concurrentie:

  ??Met name in het mkb: groenvoorziening, afvalverwerking, maar horeca bijvoorbeeld ook. Als je bij het museum aan de straatkant een brasserie opent die publiek toegankelijk is en je drukt daar de prijzen, omdat je met geldstromen kunt mixen, dan is dat oneerlijke concurrentie met de brasserie om de hoek. Of overheden die publieke ruimtes verhuren voor privé feesten en daarbij de catering verzorgen. Recent zijn er ook veel klachten over de verhuur van onroerend goed door de leegstand van kantoren. Als overheden gemeente- of provinciehuizen gaan onderverhuren, is dat dan in concurrentie met commerciële verhuurders? Ook het gebruik van statistische gegevens kan eronder vallen. Overheden kunnen concurreren met private partijen die ook databases opbouwen of kaarten ontwikkelen, kijk bijvoorbeeld naar het KNMI.??

 4. Dame, maar het gevolg van die wet is toch dat o.a. sportverenigingen en uiteindelijk de sporters de dupe worden van deze wet? Dan mag deze wet toch bekritiseerd worden hierop?

 5. Dat hoeft helemaal niet, mul. Als de raad een besluit á la Tilburg (zie mijn reactie van 19.29 uur), dan verandert er niets voor de sportverenigingen. Dat staat ook in het artikel van NOC/NSF waar de SP selectief uit shopt en in vele andere artikelen. Zwolle is er wel erg laat mee, want de raad moet dat besluit vóór 1 juli nemen.
  Het zijn niet alleen de sportverenigingen die er last van kunnen krijgen wanneer de gemeente dit niet netjes regelt, maar ook andere partijen (zie zelfde reactie).

 6. Dame, maar volgens mij is dit ook waarom de SP er vragen over stelt. Ze voorzien problemen en stellen daarom vragen. De SP is hierin alleen transparant over waarover zij vraagt. Wat is daarin zo verkeer dan?

 7. Overigens is hierbinnen dit een ander onderwerp als waarover je mij vroeg me nader te verklaren. Ik ervaar dat dingen in toenemende mate aan het economische systeem gekoppeld worden. Elke stap hierin is wel te verdedigen door het belang er achter, dus elke stap -net als deze wet-an sich klinkt redelijk. Maar dat maakt het systeem nog niet redelijk, maar wel steeds penetranter: het continu bezig zijn, bij elke scheet die men laat, met economische verantwoording vind ik zeer onredelijk. Dat beperkt de vrijheid enorm. Vandaar mijn reactie.

 8. @mul Dat de SP vragen stelt hierover, juich ik toe. Als het namelijk nodig is om de gemeente tijdig wakker te schudden, dan is het alleen maar goed. Zoveel tijd rest Zwolle niet meer om een raadsvoorstel voor te bereiden. Tijd die er in overvloed was, want het is al zo’n twee jaar bekend dat deze wet per 1 juli in werking treedt.
  Mijn bezwaar zit in de rellerige ondertoon (zie ook de kop erboven) die (onnodig) ongerustheid bij sportclubs (hogere huur) en inwoners (hogere subsidies) aanwakkert en die niet nodig is, omdat de wet een escape biedt voor maatschappelijk nuttige zaken. Je ziet ook aan de eerste reacties dat mensen het als zodanig lezen.
  De SP haalt de informatie kennelijk uit de Metro. Als Geerling iets verder gezocht had, of wanneer hij andere bladen zou hebben gelezen, dan had hij zijn vragen meer to the point kunnen stellen.
  Maar op zich wel goed dat hij het onderwerp ter sprake brengt. Er moet immers wel wat gebeuren.

  Je betoog over het allesoverheersende economische denken onderschrijf ik wel. Als de escape niet in de wet had gezeten, dan zou ik me helemaal bij je aansluiten. Gisteren overwoog ik nog om een bericht van RTV Oost te posten. Ging over een taxi-ondernemer, die om uit de WW te raken geïnvesteerd heeft in een taxi en die nu baalt omdat grotere bedrijven met gemeentesubsidie smartcabs met werklozen laat rijden. Daar gaat deze wet ook over. Enerzijds mooi dat die werklozen zo weer kans hebben op een betaalde baan; anderzijds wel zuur voor degene die op eigen risico hetzelfde probeert.

 9. SP? Mijn redelijke alternatief voor de partij van deze gewezen man met ballen. Wat is het vandaag weer schrikken als je dit en dit leest. De financiële verschillen in Nederland, zijn weer groter geworden. En zullen vast blijven groeien met de invoering van het leenstelsel. Verschillen, veelal BUITEN de schuld om van de gedupeerden. Wie maakt zich er weer eens écht, ouderwets, druk om?

 10. Dame, de rellerige ondertoon vind ik zelf wel meevallen. Maar goed, dat is een gevoelswaarde natuurlijk. Of de vragen de juiste vragen zijn om te stellen, dat weet ik niet. Blijkbaar hadden ze dus wat verder kunnen zoeken. De Metro is trouwens wel een diepgaand medium hoor, die-hard onderzoeksjournalistiek waar menig doofpothouder voor siddert..:P

  Mooi voorbeeld van die taxi trouwens, zo had ik het nog niet bekeken.

Reageer