Zwolse kinderen binnenkort fitter en gezonder

Zwolle – Leefstijlprogramma LEFF werkt aan het bereiken van een gezonder gewicht bij kinderen. Hiervoor is goede zorg nodig voor kinderen die dat vanwege hun gewicht nodig hebben. Behandelingen op verschillende niveaus van zorg zijn van belang: van toegankelijke zorg in de wijk tot specialistische zorg in het ziekenhuis.

leff.jpg 

In Nederland ontbraken effectieve leefstijlprogramma’s als eerste niveau van behandeling. Het nieuwe leefstijlprogramma LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is een voorbeeld van een passend aanbod voor kinderen (van 7 tot 13 jaar) die boven een gezond gewicht zijn en hun ouders.

LEFF start in september 2014 in Zwolle. In Zwolle is 12% van de 7 tot 13-jarigen boven een gezond gewicht. Dat heeft gevolgen voor hun lichamelijke gezondheid. Daarnaast zitten deze kinderen vaak minder lekker in hun vel dan hun leeftijdsgenoten met een gezond gewicht. Een aanbod op wijkniveau, waar gezinnen samen op een makkelijke manier aan de slag gaan met hun gezondheid, vormt een aanvulling op de bestaande zorg voor kinderen die dat vanwege hun gewicht nodig hebben. Zwolle kiest voor LEFF
LEFF biedt gezinnen uit Zwolle de kans van om op een leuke manier met gezondheid bezig te zijn. Dit sluit goed aan bij zowel het landelijke- als lokale beleid. Zwolle zet al enkele jaren in op het stimuleren van de gezonde leefstijl onder jongeren via de beweging ‘Zwolle Gezonde Stad’.

Kopie van internationaal succes
LEFF is de Nederlandse versie van het uit Engeland overgenomen effectieve leefstijlprogramma MEND (Mind, Exercise, Nutrition… Do it!). Dit programma is al succesvol in Engeland, Amerika, Canada en Australië. De afgelopen 10 jaar hebben ruim 85.000 gezinnen aan MEND meegedaan. Onderzoek laat zien dat kinderen die MEND hebben gedaan, lekkerder in hun vel zitten en dat MEND gezinnen helpt hun eet- en beweeggedrag blijvend te veranderen. Het effect is: ze worden fitter, gezonder en blijer. Wat maakt LEFF uniek?
LEFF richt zich met een positieve insteek op zelfvertrouwen en gedragsverandering. Het is geen dieet of afvalprogramma. Ook sta je er niet alleen voor: kinderen en ouders uit de buurt gaan in een groep bezig met spellen en activiteiten. De informatie is behapbaar en herkenbaar, want het is ingestoken vanuit de leefwereld van het kind en zijn/haar ouder(s). Terwijl de kinderen actieve spellen doen, praten ouders over wat ze moeilijk vinden aan gezond opvoeden en delen ze tips. Ouders helpen dus andere ouders en er worden geen regels opgelegd. Begeleiding vindt plaats door speciaal getrainde coaches die ook bekend zijn met de wijk, de faciliteiten en zorgverleners.

De projectleider LEFF Zwolle over LEFF:
LEFF biedt een totaalpakket aan gezinnen om gezamenlijk te werken aan hun gezondheid. De inhoud van het programma is compleet en wordt op een kind‐ en oudervriendelijke manier aangeboden. De coaches binnen LEFF zijn deskundig en speciaal getraind om alle deelnemers mee te nemen door dit prachtige programma. Kinderen en ouders worden vooral aangemoedigd om hun eigen, haalbare stappen te maken in het verbeteren van hun leefstijl. Niet betuttelend of belerend, maar met respect voor elkaars mogelijkheden en valkuilen.

Starten met LEFF?
Heeft u interesse in LEFF, of kent u iemand die vragen heeft over het gewicht van zijn of haar kind? Bezoek www.start-leff.nl. Het programma is bedoeld voor kinderen van 7 tot 13 jaar die boven een gezond gewicht zijn en hun ouders. Over LEFF
LEFF is de Nederlandse versie van het uit Engeland overgenomen effectieve programma MEND, aangepast aan de Nederlandse context. LEFF wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2014 als pilot uitgevoerd in acht JOGG-gemeenten: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Dordrecht, Smallingerland, Zwolle, Veghel en Den Bosch. LEFF is ontwikkeld vanuit het project Care for Obesity (onderdeel van het Partnerschap Overgewicht Nederland), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt uitgevoerd in samenwerking met JOGG. LEFF inspireert kinderen van 7 tot 13 jaar die boven een gezond gewicht zijn om samen met hun ouders fitter en gezonder te worden en te blijven. Het doel van de aanpak is om samen plezier te hebben in een gezonder leven.


Over JOGG
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) werkt aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. De JOGG-aanpak richt zich op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren (0-19 jaar) het hoogst is. In Zwolle zijn dit de wijken Holtenbroek en Diezerpoort. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. In maart 2014 zijn er 55 JOGG-gemeenten. De ambitie is dat er 75 JOGG-gemeenten zijn in 2015. 
JOGG is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht www.jogg.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer