SP: geen gedwongen verhuizingen ouderen

Zwolle – Via verschillende kanalen werd afgelopen weekend het nieuws bekend dat er in totaal 24 bewoners van woonzorgcentrum Werkeren gedwongen zullen moeten gaan verhuizen. De bewoners, vaak 80 -en 90-plussers, weten niet waar ze aan toe zijn of waar zij straks terechtkomen. De SP maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor bewoners en pleit voor het behoud van hun woningen.

Verontruste bewoners hebben inmiddels met de SP contact opgenomen om te zien in hoeverre gedwongen verhuizingen kunnen worden voorkomen. SP-raadslid Sandra Drost wil hen hierbij alle steun geven: ‘Oude bomen moet je niet verplanten. Het gesleep met ouderen van de ene plek naar de andere is onmenselijk en ons ook niet nodig. De SP vindt dat ouderen goede zorg in een geborgen omgeving moeten houden, en niet het slachtoffer moeten worden van kil beleid van het VVD-PvdA-kabinet of grote zorginstellingen. Deze afbraak van verzorgingshuizen moeten we in Zwolle tegengaan. Op je negentigste nog moeten verhuizen gun je toch niemand? Niet alleen weten bewoners niet zeker waar ze straks zullen wonen, het is zelfs onduidelijk of ze in Zwolle zullen kunnen blijven.’

De toekomst voor het personeel is hiermee eveneens onzeker. Ook onder personeelsleden heerst onrust omdat zij zich afvragen of deze verschuiving gaat betekenen dat er banen verloren gaan. Er is veel onduidelijkheid voor alle betrokkenen. Om deze reden heeft de SP schriftelijke vragen aan het college gesteld waarbij onder andere wordt opgeroepen om een regierol te nemen om te zorgen dat bewoners zoveel mogelijk op plekken blijven waar ze zelf voor gekozen hebben. Drost: ‘ Het personeel moet zoveel mogelijk hun baan kunnen behouden en anders op zijn minst van werk naar werk geholpen worden. We moeten hun kennis een vaardigheden voor Zwolle behouden en zorgen dat er niet nog een aanslag op onze werkgelegenheid komt.’
Artikel delen:
Reacties 48
 1. Ben bang dat er voor de bewoners niets anders op zit dan te moeten verhuizen. >:(
  Kunnen we, net als bij sport, niet de zorgcentra gaan sponsoren?

 2. Eindelijk eens iemand die dit oppakt ,het is werkelijk te gek voor woorden en niet de enigste lokatie.Er wordt nergens meer naar gekeken alleen de financiën .

 3. Ik hoop met heel mijn hart dat als de partij leiders van vvd en pvda die leeftijd bereikt hebben in deze situatie terecht komen.Dan kunnen ze eens aan de lijve ondervinden wat ze met hun wanbeleid veroorzaken. Want trieste als dit betaat toch bijna niet.

 4. Tante heeft het gevoel dat het college meer begaan is met het verwelkomen van de wandelaars van de avondvierdaagse, het legaliseren van wietteelt of het organiseren van een fietstocht voor ambtenaren. Het is maar wat je als college belangrijk vindt. Tante hoopt dat de raad en het college zich goed beseffen dat de inwoners van Zwolle haar bestaansrecht is. Aan de slag zou ik zeggen. Met je kont van het pluche, kom op voor je inwoners, desnoods op de barricade op het Binnenhof, of hebben wij hier in Zwolle er te slappe knieën voor.

 5. Dank, HenkS, voor de informatie. Als ik het goed begrijp gaan de mensen naar een andere etage in hetzelfde gebouw, tenzij ze zelf ergens anders willen wonen.
  Wat mij daarnaast verwondert zijn opmerkingen als “oude bomen verplant je niet”, terwijl deze mensen ook op oude leeftijd van huis naar een verzorgingstehuis zijn verhuisd. Nogmaals verkassen is niet fijn, maar ik ga ervan uit dat ze daarbij alle hulp krijgen, van het woonzorgcentrum en/of van de familie.
  Soms is het gewoon niet anders en is acceptatie beter voor het stressniveau dan verzet.

 6. Goed sandra dat we als we SP hier na gaan kijken.te zot dat zelfs een 105 jarige nog moet verhuizen.2e afdelibgen sluiten zodat frion die ruimte gaat krijgen.gewoon te gek voor woorden

 7. @HenkS Hoeveel 90+-mense die intensieve zorg nodig hebben, wonen er eigenlijk in Werkeren? Van de site van Werkeren zelf krijg ik een heel ander beeld dan hierboven in het artikel geschetst:

  Werkeren is een eigentijds woon-, zorg- en dienstencentrum in de nieuwbouwwijk Stadshagen. In 2003 aan de rand van het winkelcentrum, nabij de bibliotheek en het Cultuurhuis, gebouwd onder één dak met Gezondheidshuis Stadshagen. Alle 1e lijns zorg is binnen handbereik. In ruime en comfortabele appartementen levert IJsselheem zorg op maat.

  Onder de 48 mensen die er wonen zijn er 10 personen met een gerontopsychiatrische achtergrond die aangepaste zorg ontvangen. Op de begane grond is er een Grand Café, verschillende zalen voor het verenigingsleven voor ouderen, zoals biljart, bewegen en beeldende kunst.

  De cliënten die wonen in Werkeren beschikken over een eigen appartement en zij ontvangen die zorg die zij wensen en nodig hebben, waarbij zelfstandigheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Samen met de cliënt wordt een zorgplan opgesteld.

  Medewerkers worden ingezet al naar gelang de behoefte van de cliënt aan ergo- of fysiotherapie, logopedie, de psycholoog, maatschappelijk werk, een diëtiste, of geestelijke verzorging. Activiteitenbegeleiding vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats.
  In en rond het Grand Café speelt zich het sociale en culturele leven af, waarbij er een mix is van bewoners van Werkeren en mensen uit de wijk Stadshagen.

 8. Dit is een gevolg van het kabinetsbeleid. Ouderen die nog wat kunnen komen niet in aanmerking voor een indicatie voor het verzorgingshuis. Deze ouderen worden niet verplaatst naar een andere etage maar moeten weer op zichzelf gaan wonen.

 9. soms is acceptatie beter

  Woedend word ik hiervan >:(
  Als je weet wat deze generatie voor de huidige betekent heeft. Totdat je eigen moeder tegen haar zin moet verkassen, dan is bij de liberalen die voor zijn de wereld ineens te klein.

 10. Wichert, zat jij als Swollwachter voor de verkiezingen niet samen met Eikelboom bij een partijbeenkomst van de VVD? Nu niet piepen dan.

 11. @dame. Ik weet ook niet meer dan er op internet staat. Maar dit neemt niet weg dat de maatregelen natuurlijk pijnlijk zijn. Afgezien van de aantallen mensen. Wat ik wel weet, is dat zowel IJsselheem als Frion hun best doen om het voor de oude en nieuwe bewoners zo goed mogelijk te verzorgen.
  @tante0001 : afgelopen vrijdag was ik in den haag, op het Binnenhof en heb ik (met anderen samen op de barricade) nog aangegeven dat uitstel van de wet langdurige zorg goed zou zijn omdat de huidige veranderingen al zwaar genoeg zijn. En ik weet niet of het iets helpt, maar hopelijk heeft dat wat meer zin dan een ongenuanceerd persbericht.

 12. Dat laatste is volgens de link van HenkS niet waar, Anathema. En die PUNT van vdberg zou ik ook nog wel eens nader geduid willen zien. In mijn familie zijn diverse mensen van 75+ binnen enkele jaren tweemaal verhuisd omdat hun woning gesloopt werd. In die gevallen ging het om vitale mensen, weliswaar met de nodige mankementen, maar toch vitaal genoeg om zelfstandig te kunnen én te willen wonen. Misschien ben ik abuis, maar als ik de site van het woonzorgcentrum lees, dan krijg ik de indruk dat daar mensen wonen zoals die familieleden, die met het oog op de oude(re) dag alvast een goede voorziening hebben geregeld. Ook die mensen heb ik in de familie; vrij vitaal en met een superappartement in een woonzorgcentrum. Dat gun ik ze van harte en ik kan me voorstellen dat het voor familieleden een zorg minder is (in ons geval iig wel). Echter, het is een nogal kostbare voorziening. Met het ook op de in ouderdom stijgende aanstormende babyboomers is het de vraag of dat betaalbaar blijft. Ik denk van niet, tenzij we een nog groter deel (in 2010 12%, na de VS het hoogste van de wereld) van onze uitgaven aan de zorg willen besteden. de volumegroei van de ouderenzorg steeg van 2010 (1,1%) naar 3,8% in 2011. Het gaat dus hard.
  Mag daar niet over gesproken worden, vdberg? Ik vind van wel, niet in het minst omdat ik wil voorkomen dat er beknibbeld wordt op de zorg voor die ouderen die het heel hard nodig hebben. Dat moet te allen tijde beschikbaar blijven. Voor die andere groep komen er steeds meer alternatieven die misschien nog wel plezieriger zijn ook.

 13. Nog even dan over mijn PUNT. Ik blijf erbij dat dit – vanwege – bezuinigingen niet kan. Dan maar schrappen op bijvoorbeeld de JSF’s, de overdadige bolides met chauffeurs van de kamerleden, het Koningshuis enz. enz.

 14. Dat mag van mij subiet, vdberg, maar ik vrees dat dat niet structueel voldoende geld oplevert om de stijgende zorgvraag mee te voldoen. Om je uit een (eventuele) droom te helpen: de zorguitgaven stijgen nog steeds, het is een helskarwei om de uitgaven op gelijke hoogte te houden. Is het in die situatie niet vreemd (wanneer je ook nog geld voor onderwijs, arbeidszekerheid en andere zaken wilt hebben) om de zorgvraag kritisch onder de loep te nemen? Mensen die met thuishulp zelfstandig kunnen blijven wonen, hoeven toch niet in een verzorgingshuis met allerlei dure voorzieningen waar ze maar beperkt gebruik van maken? En dat is wel mijn beeld van Werkeren.

 15. Precies, mensen die met thuishulp af kunnen krijgen die indicatie niet meer en zullen dus het verzorgingshuis uit moeten. Dit is besloten door de regering en staat in het regeerakkoord van 2012. Deze mensen moeten gedwongen verhuizen uit Werkeren, daar zijn ze op het zachts gezegd niet blij mee en daarom gaat de SP er vragen over stellen.

  IJsselheem moet, als gevolg van overheidsbeleid, het aantal verzorgingshuisplaatsen afbouwen, ook in Werkeren.

  Ik snap je punt vdberg maar met deze regering is dat helaas een utopie.

 16. Dat is niet wat ik begrepen heb, Anathema. Mensen die met thuiszorg af kunnen, komen er niet meer ín. Degenen die al een plek hebben worden er niet uitgestuurd. Wel kan het zijn dat ze moeten verhuizen omdat het huis waar ze wonen langzaam leegraakt. Dan gaan ze naar een ander verzorgingshuis. Het kabinetsbeleid geldt enkel voor nieuwe gevallen. Omdat niemand in een halfleeg tehuis wil wonen kan het echter zo zijn dat de zorgorganisatie beslist tot sluiting en verhuizing. Dat is verdrietig voor de mensen waar het om gaat. Ik begrijp het echter wel en zie in die gevallen ook niet echt een goed alternatief. Jullie wel?

 17. Ik ben blij dat dat punt overgekomen is. Echter Werkeren besluit niet om mensen te verhuizen omdat ze het ongezellig vinden om in een half leeg verzorgingshuis te wonen. Dat doen ze alleen omdat ze zo de volledige capaciteit van het complex kunnen benutten.

 18. Het is triest hoe het in onze landje gaat.
  50jaar lang hard werken voor je land, idiote belastingen betalen
  Dan wordt je gezett in een bejaardenhuisje, pis je 3x per dag in je broek en mag je hopen dat de medewerkers voor je tijd hebben om je omtekleden en mag je blij zijn als je kunt gaan douchen….

 19. Degenen die het wel weten (en die ook verantwoordelijk zijn, weten het wél Anathema. (bron: link HenkS)

  IJsselheem heeft een huurcontract met Woonzorg Nederland voor 48 appartementen op vier verdiepingen in Werkeren. Hier wonen nu ouderen met een indicatie voor het verzorgingshuis (intramurale zorg). Omdat hiervoor minder indicaties worden afgegeven, ontstaat er leegstand. IJsselheem houdt twee verdiepingen voor het eigen zorgaanbod en verhuurt in de toekomst twee verdiepingen aan Frion. Eind 2014/begin 2015 gaan hier twaalf cliënten, die door Frion worden ondersteund, wonen. Dit geldt ook voor 2016.
  Een deel van de huidige IJsselheem bewoners moet daardoor verhuizen. Verhuizing zal plaatsvinden binnen Werkeren naar de twee verdiepingen waar de IJsselheembewoners met elkaar wonen en zorg ontvangen. Of buiten de locatie naar een woonruimte naar keuze. IJsselheem begeleidt de verhuizing van ouderen nauwkeurig en op basis van wens en behoefte van de oudere.

 20. Niet alleen weten bewoners niet zeker waar ze straks zullen wonen, het is zelfs onduidelijk of ze in Zwolle zullen kunnen blijven.??

 21. Dat staat in dit artikel. Ik mag toch aannemen dat de verantwoordelijken van IJsselheem niet liegen op hun site of heb je dat vertrouwen niet?

 22. En die andere quote staat in het artikel hierboven.:) Maar misschien moet je de SP even inlichten dan hoeven ze geen vragen aan het college te stellen.

 23. Dat schreef ik ook, Anathema. Zou de SP niet meelezen? Ergens heb ik ook het idee dat de SP noch een aantal mensen hier zit te wachten op antwoorden die niet passen binnen de eigen ideeën, maar misschien vergis ik me erin. Wat denk jij?

 24. Ik heb niet het idee dat het de SP om de feiten gaat (dan hadden ze wel navraag gedaan bij de organisatie)
  Ik heb ook niet het idee dat het de SP om de antwoorden van het college gaat (zoals ze zelf ook aangeven gaat het college hier niet over)
  Ik heb ook niet het idee dat het de SP om de mensen gaat (dan hadden ze gewoon de vragen gesteld en geen onrust veroorzaakt met een suggestief persbericht)
  Volgens mij gaat het hier puur om SP-PROPAGANDA.

  Als het straks gewoon weer mee blijkt te vallen, doet de SP net of zij dat heeft geregeld en ondertussen zijn (zoals in de reacties te lezen) een hoop mensen in paniek.

  Het mag duidelijk zijn dat ik ook tegen gesleep met oude mensen ben, maar ik word misselijk van de manier waarop de SP probeert om hier propaganda mee te voeren.

 25. Iedereen behoort de zorg te krijgen die ze verdient. Echter moet daarbij wel gekeken worden naar de kosten. We kunnen en mogen niet de rekening volledig naar de jongere generatie’s doorsluizen. En dat is wel wat gebeurt als we doorgaan met ouderenzorg, zoals we nu doen, in de tijd dat de babyboomers daar gebruik van gaan maken.

  De gedachte dat je die kosten (~100 miljard) wel kan opvangen met het afschaffen van de JSF (4,5 miljard min de kosten van het in gebruik houden van de huidige F16’s), vervoer van 2de kamer leden (~7,5 miljoen) of het Koningshuis (40 miljoen) is een goede grap, maar niet meer dan dat.

 26. Alle problemen in de zorg zijn ontstaan doordat er geconcurreerd moest gaan worden op “de vrije markt” net als met de energie-markt, vind ik zorg iets wat nooit en te nimmer geprivatiseerd had mogen worden. Ik heb zelf met enige regelmaat in het ziekenhuis gelegen en iedere keer heb ik me verbaasd over de administratieve rompslomp waar verpleegkundigen mee worden geconfronteerd, dit kost tijd, maar ook geld. Om over de bureaucratie bij zorgverzekeraars maar te zwijgen. De VVD, de PVDA, het CDA, D66 ze hebben er een janboel van gemaakt. Nu moet er weer bezuinigd worden op ouderenzorg. Ik heb er maar 1 woord voor: SCHANDALIG!

 27. piet precies elke politieke partij gebruikt propaganda en als ze wat bereikt hebben samen met andere patijen pronken ze er allemaal mee of ze het alleen voor elkaar hebben gekregen .Hier geef jij duidelijk een beeld dat jij je keuze op een andere partij hebt laten vallen en de inzet van de SP niet waardeerd

 28. @suze;
  Als je een inhoudelijk argument hebt om mijn ongelijk aan te tonen, dan hoor ik dat graag. Als je alleen met een argument ad hominem kunt komen, kun je beter je ‘mond’ houden.

 29. @Pjotr; je hebt gelijk, in zoverre dat ik de inzet van de SP wel waardeer, maar de manier waarop mij (vaker) tegenstaat. Het selectief shoppen in beschikbare informatie, het op de man spelen, het ‘wij zijn er voor de mensen’ terwijl er paniek wordt gecreëerd om een storm in een glas water.

 30. Vandaag in het nieuws: Europa heeft 1 miljoen subsidie gegeven voor de leefomstandigheden van drie vogelsoorten in Nederland. De overheid heeft dit bedrag verdubbeld. Tegenwoordig kun je maar beter uit een ei komen. Dan zorgt de overheid tenminste voor je.

 31. @Leonardo Nu komt de opmars van de ontbureaucratiseerde thuiszorg nu net van een privaat bedrijf, de buurtzorg uit Almelo. Ontstaan uit ergernis over de ver doorgevoerde bureaucratie binnen de traditionele thuiszorg waar iedere handeling tot op de minuut is berekend, waar thuiszorgmedewerkers geen vrijheid van handelen hebben en waar ze dagelijks een hele papierwinkel moeten invullen om zich te verantwoorden. Het is niet de privatisering, maar de managementfilosofie gericht op (zogenaamde efficiency) die helaas in grote delen van de zorg nog steeds beleden wordt.

Reageer