Instromers krijgen bijles Junior Deltion Academie

Zwolle – Net als vorig jaar krijgen instromers bij Deltion bijles aangeboden voor taal en rekenen. Er is een groep die weliswaar slaagt voor het vmbo-examen, maar die zwak scoort op Nederlands en/of wiskunde. Daarmee hebben ze meer kans om gedurende het eerste studiejaar uit te vallen. Op tijd bijspijkeren is een preventieve maatregel die effectief is gebleken. Dit jaar gooit Deltion twee nieuwe wapenfeiten in de strijd: het individuele bijspijkerprogramma en begeleiding door studenten van de Junior Deltion Academie.

11-06-2014_bijles_door_studenten_bij_de_junior_deltion_academie.jpg 

Diplomerende vmbo-ers willen graag op vakantie. Om die reden zijn de bijlessen bij Deltion in de laatste week van mei al gestart, direct in de week na de laatste vmbo-examens. De ruim honderd deelnemers zijn dan gereed voordat de zomervakantie aanvangt. Niet alle instromers zullen alle vijf tussenliggende weken nodig hebben. Iedereen werkt met een individueel bijspijkerprogramma en dat betekent dat sommigen na twee weken hun achterstand al hebben weggewerkt. Bij aanvang doen de deelnemers mee aan een toets die de hiaten in taal of rekenen in kaart brengt. De instromer richt zich tijdens de bijlessen dus alleen op deze onderdelen. Het bijlesprogramma voor instromers worden verzorgd door de Junior Deltion Academie. Binnen deze academie zijn – naast leraren – studenten van de opleiding Onderwijsassistent werkzaam. Deze aspirant onderwijsprofessionals kunnen zich goed inleven in de belevingswereld van hun instromende generatiegenoten. De nieuwkomers ervaren weinig drempels in de interactie en dat leidt tot een snelle leercurve.

Artikel delen:

Reageer