Nieuw raad van Commissarissen Rova

Zwolle – De Raad van Commissarissen van ROVA kent sinds deze maand drie nieuwe gezichten. Deze benoemingen waren nodig omdat drie bestaande commissarissen aftredend waren en niet meer voor herbenoeming in aanmerking kwamen. De nieuwe commissarissen zijn v.l.n.r.: de heer C. Verdaas, mevrouw S. Korthuis en de heer H. Bossert. 

rova.jpg

De heer Verdaas is directeur van het Centre for Development Innovation van de Wageningen Universiteit. Daarvoor was hij kort staatssecretaris Economische Zaken, gedeputeerde provincie Gelderland en Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ook is Verdaas werkzaam geweest als manager woondiensten van woningcorporatie SWZ in Zwolle, directeur van de avondopleiding bedrijfskunde van de KU Nijmegen en was hij werkzaam voor de gemeente Zwolle. Daarmee kent Verdaas het verzorgingsgebied van ROVA en is hij goed bekend met gemeentelijke organisaties. 

Mevrouw Korthuis is directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonconcept. Woonconcept beheert woningen in Drenthe en in de kop van Overijssel. Daarmee is Korthuis goed bekend met een groot deel van het ROVA-verzorgingsgebied. Eerder was Korthuis wethouder Financiën en Volksgezondheid in Rotterdam en daarna lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In die hoedanigheid was zij onder andere betrokken bij de dossiers rondom verpakkingen en afval van elektrische apparaten en daarmee bekend met vraagstukken in gemeentelijk afvalbeheer.
De heer Bossert is professor Public Governance aan Nyenrode Business University en hoogleraar management control aan het Zijlstra Centre van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij partner/eigenaar van Public Impact (consultancy). Bossert heeft veel ervaring met vraagstukken rondom de organisatie van publieke diensten en is uit dien hoofde goed bekend met het ROVA-model. Bossert was eerder als procesbegeleider en adviseur betrokken bij de actualisaties van de strategische visie van ROVA. Voorheen was Bossert partner bij Deloitte.
Artikel delen:
Reacties 6
  1. Sta er steeds weer van te kijken hoe sommige gasten weer aan deze baantjes komen .Menig mens dat geen werk heeft solliciteerd raak en wordt overal met een standaardbrief af gewezen .Dhr Co Verdaas is van SWZ naar de provincie gegaan en toen alsstaatsecretaris van economische zaken .Daar is Dhr Verdaas toen op de vingers getikt met zijn vreemde declaraties bij de provincie waardoor hij is opgestapt als staatsscecretaris.Het is net of deze oplichters weer kruiwagens hebben die ze weer op een mooie post helpen waqr menige solliciteerder zich op verheugd.Vraag mij af of dhr Verdaas hier wel eerlijk zijn werk verricht want heb niet zo,n vertrouwen meer in deze man

  2. Rova vind ik super dienstverlenend in Zwolle.
    Respect voor degenen die organiseerden
    hoe ’t ging. Hopelijk doen de ‘opvolgers’ dat net
    zo goed.

Reageer