Gierzwaluwtellingen maken vliegende start

Zwolle – De dit jaar opgerichte stichting Avifauna Zwolle is onlangs van start gegaan met het in kaart brengen van stadsvogels in Zwolle. Samen met 36 inwoners uit de stad tellen zij gierzwaluwen in de wijken. Met deze tellingen wil Avifauna Zwolle inzicht krijgen waar de kolonies zich bevinden, zodat zij de leefsituatie van de vogels kunnen beschermen en verbeteren. In een maand tijd lokaliseerden de tellers al ruim 40 kolonies in de stad. 

 

Het is spectaculair om te zien hoe groepen gierzwaluwen door de straten van Zwolle ‘gieren’. Dit geluid doet menig inwoner beseffen dat het zomer is. In het laatste uur van het daglicht zijn gierzwaluwen extra actief. Mannetjes zoeken dan contact met vrouwtjes die in holtes in gebouwen aan het broeden zijn. In de stad bevinden deze holtes zich onder dakpannen, dakgoten, achter spleten in gevels of daklijsten. Helaas raken steeds meer huizen in Zwolle na renovatie- en isolatiewerkzaamheden minder toegankelijk voor gierzwaluwen, waardoor de soort in aantallen terugneemt.

 

Tussentijds resultaat

Om de leefsituatie van stadsvogels te verbeteren, is de stichting Avifauna Zwolle begin dit jaar in het leven geroepen. De stichting richt zich dit jaar voornamelijk op gierzwaluwen. Een hele interessante en leuke soort en een echte stadsvogel die steeds meer onze bescherming nodig heeft. 

Op dit moment brengt Avifauna Zwolle in kaart waar  en in welke aantallen deze vogels zich in de stad bevinden. Samen met 36 inwoners uit Zwolle werden de afgelopen weken al meer dan 40 kolonies verspreid over verschillende wijken in de stad. Met deze gegevens kan Avifauna Zwolle broedplaatsen beschermen door ruimte voor gierzwaluwen op te laten nemen in bouwplannen van renovaties, verbouwingen en nieuwbouw. Door  hier in een vroeg stadium van de plannen al rekening mee te houden, hoeft dit geen extra geld te kosten en draagt dit enorm bij aan de verbetering van de leefsituatie van gierzwaluwen. 

 

Gierzwaluwen tellen in jouw wijk

Avifauna Zwolle betrekt graag inwoners uit de stad bij hun werk. Sommige inwoners bieden al jarenlang onderdak aan broedende gierzwaluwen zonder dat zij dit weten. De vogels veroorzaken namelijk geen overlast, gebruiken nauwelijks nestmateriaal en laten geen uitwerpselen op muren of de grond achter. Het samen tellen van gierzwaluwen is een sociale en gezellige activiteit en het is helemaal niet moeilijk. Je hebt geen ervaring nodig en je leert snel. Lijkt het jou leuk om in de avonduren met andere inwoners en ervaren vogelaars op pad te gaan om gierzwaluwen in jouw wijk te inventariseren? Neem dan contact op met Jan van Dijk via info@avifaunazwolle.nl. Voornamelijk in de wijken Windesheim, Holtenbroek, Dieze-Oost, Dieze-West en de binnenstad zoekt Avifauna Zwolle nog versterking. Je kunt er net zoveel tijd aan besteden als je zelf wilt. Avifauna Zwolle hoort ook graag wanneer er onder een dak bij jou in de buurt gierzwaluwen broeden. Je kunt dit melden via bovenstaand emailadres.  

Artikel delen:

Reageer