Waterschap maait sloten en oevers

Zwolle – Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien is het Waterschap Groot Salland weer begonnen met het maaien van de waterbodems en oevers ervan. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging te voorkomen. Groot Salland maait ongeveer 2000 kilometer watergang gemiddeld twee keer per jaar.

Via de online maaikalender op de website van het waterschap kunnen belanghebbenden zien waar, wanneer en hoe het waterschap de watergangen in hun buurt maait. Een digitale overzichtskaart geeft een tweewekelijkse planning van het maaionderhoud met behulp van verschillende kleuren. Deze planning wordt iedere twee weken geactualiseerd en indien nodig eerder. 

 

Geen keurslijf

 

De maaikalender is en blijft een planning. Het is geen keurslijf. Bij bijzondere (weers)omstandigheden, bijvoorbeeld meer dan gemiddelde regenval of droogte en/of meldingen van problemen met de waterbeheersing, kan het waterschap hiervan afwijken en de maaikalender aanpassen aan de praktijk.

 

Maaionderhoud is maatwerk

 

Groot Salland wil niet te veel, maar ook niet te weinig maaien, want maaionderhoud is kostbaar. Toch wil het waterschap zo veel mogelijk rekening houden met belanghebbenden en daar waar mogelijk maatwerk leveren. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl in intensieve landbouwgebieden en stedelijke gebieden intensiever wordt gemaaid.

 

Haalbaarheidsonderzoek minder maaien

 

Groot Salland is eerder dit jaar gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid om watergangen en -bergingen minder vaak te maaien. Dit is niet alleen goed voor de waterkwaliteit en ecologie, maar bespaart ook geld. Om hier in de praktijk ervaring mee op te doen, voert Groot Salland in 2014 in vier proefgebieden minder onderhoud uit Deze proef wordt uitgevoerd in de bovenloop van de Soestwetering (hellend zandgebied bij Deventer), de bovenloop van de Grote Grift (veen- en weidegebied bij Hasselt), de Lierder- en Molenbroekpolder (kleigebied bij Zwolle) en een vlak zandgebied bij Nieuwleusen. Op de site leest u meer informatie.

 

Tractoren, kranen en boten

 

Voor de maaiwerkzaamheden zet Groot Salland smal- en breedspoortractoren en hydraulische kranen in. De smalspoortractoren zijn uitgerust met een maai/harkcombinatie om taluds te maaien. De breedspoortractoren en kranen worden ingezet voor het klepelen van de taluds en het maaien met een maaikorf voor de begroeiing onder water. Een maai-/veegboot zet het waterschap in voor onderhoud van brede watergangen en grote vijvers.

 

Bijzondere flora en fauna

 

Om uitvoering te geven aan Gedragscode Flora- en Faunawet worden tijdens het maaien bepaalde plekken ontzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties met bijzondere soorten flora, zoals Kievitsbloemen en Kruipend moerasscherm, en fauna, zoals Bittervoorns, Modderkruipers en diverse soorten vogels. Groot Salland werkt volgens de voorschriften ven de door LNV goedgekeurde Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen.

 

Voorkeursperioden ln deze Gedragscode Flora- en Faunawet zijn verschillende voorkeursperioden aangegeven voor het uitvoeren van het waterschapswerk. Voor het schoonmaken van watergangen geldt als voorkeursperiode 15 juli tot 1 november. ln de perioden 1 juni tot 15 juli en 1 november tot 15 maart kunnen deze werkzaamheden alleen worden verricht wanneer tijdens de werkzaamheden goed wordt gelet op het instant houden van de planten, vogels en amfibieën. ln de periode 15 maart tot 1 juni wordt alleen in uiterste noodzaak en met de nodige voorzorg onderhoud uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn broedende vogels en vissen en amfibieën die eitjes afzetten.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Ten eerste de link doet het niet;) en tweede doe ik me naam even eer aan wandt het zal een een keer tijd worden dat ze het gaan doen>:( ik weet niet hoe het in de rest van Zwolle is maar hier in zuid en omstreken is een zooitje het gras groeit bekant boven het huis uit. En over de sloten heb ik het maar helemaal niet wat een vieze drek en drapzooi 1x per jaar veel te weinig.

 2. Dat ze het gras laten groeien heeft ook te maken met de flora en fauna in onze stad. Dit beleid is er sinds een jaar of 7. Weinig Zwollenaren weten dat. Het laten staan van grassen en bloemen is goed voor de insecten ( Bijen en vlinders bijv. ) en dus ook goed voor amfibieën, vogels en zoogdieren. Wees blij dat Zwolle een natuurvriendelijk maai kalender heeft!!!

  Ik begrijp niet waar mensen zich druk om maken, rond de jaarwisseling hoor je ook niemand over die verrekte teringbende die 4 maanden blijft liggen. Zware metalen komen in de sloten terecht en samen met fosfaat, nitriet ( komt door de mens ) wordt het een drek bende. Eerst kennis opdoen voordat je gaat roeptoeteren

 3. Jammer dat alleen de weteringen worden gedaan. De stadsparken en sloten zullen wel weer door de gemeente moeten worden gedaan.

  Het is wel hoog tijd dat de sloten weer eens worden onderhouden, er zijn hier plekken waar je bijna naar de overkant kan lopen zo dicht als de plantenbedden zijn. Hele stukken sloten lijken gewoon grasvelden.

 4. Hannes, die kennis ligt niet altijd voor het oprapen. Daarom is het handig dat op artikelen gereageerd kan worden, zodat kennis gedeeld kan worden. Ik had me de link van de zware metalen uit vuurwerk met het dichtgroeien van sloten ook nog niet gerealiseerd.

  Eerder maaien is zowiezo geen optie vanwege al die vogeltjes die daar dan nog wonen.

 5. Zware metalen komen in de sloten terecht en samen met fosfaat, nitriet ( komt door de mens ) wordt het een drek bende.

  Zware metalen en fosfaten worden ook met de rivieren mee het land in gespoeld. Nitriet is een stof welke ontstaat uit de stikstofcyclus (ofwel planten- en dierlijk afval. Daarbij is nitriet giftig en pas bruikbaar voor planten als het wordt omgezet naar nitraat)
  Zonder deze stoffen zouden er nooit planten kunnen groeien en zouden algen en wieren het overnemen van de planten.

  Een groot probleem op dit moment is de komst van enkele invasie plantensoorten (cabomba en in mindere mate vallisneria) en het steeds helderder worden van het water. Juist doordat het Nederlandse water onder druk vanuit Brussel helderder moet worden, krijgen de planten meer en langer zonlicht dan voorheen. Doordat er een overvloed is aan voedingsstoffen kunnen de planten ook constant door blijven groeien. Snelgroeiers als cabomba, vallisneria en het inheemse hoornblad kunnen hierdoor in korte tijd complete sloten overwoekeren. Dit is momenteel ook een serieus landelijk probleem.

  Als het enkel aan het jaarlijkse vuurwerk zal liggen, dan zal het probleem met het woekerende hoornblad in bijvoorbeeld mijn wijk altijd al af hebben gespeeld. Het probleem met deze planten is pas ontstaan nadat er enkele jaren geleden alle sloten hier zijn uitgebaggerd en het water helderder werd. Neem daar de afgelopen zachte winter bij waarin de planten vrolijk doorgroeien i.p.v. afsterven en het probleem is compleet.

 6. Top toelichting bigge, dank daarvoor.
  Lezende vraag ik me wel af of alleen het
  Nederlandse water helderder moet worden onder
  druk van Brussel, of al ’t Europese water?

  Nouja, water moet blijven stromen natuurlijk,
  anders krijgen we vroeg of laat overstromingen.

  Wat het waterschap daaraan bijdraagt?
  Ik weet ’t niet. Momenteel zijn er grootschalige
  zaken gaande in de uiterwaarden bij de ijsseldijk
  vlakbij de ‘hanzeboog’.
  ‘Ruimte voor de rivier’ heet dat.
  En ’t is nutteloos, want als de ijssel hoog
  staat gaat ’t water tot bovenaan de dijk.

  Ik heb heel serieuse bedenkingen bij de
  organisatie die bekend staat als “waterschap”.
  We mogen erop stemmen ook nog. Mijn idee is
  schaf dat ‘waterschap’ af. Daar zitten duurbetaalde
  bestuurders, die wat mij betreft, voor zover ik kan zien,
  nutteloos zijn.
  En geld uitgeven, aan onzin.

Reageer