Provincie start campagne ‘Ons water’ in Zwolle

Zwolle – Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden en wat je moet doen als de nood aan de man komt. Op maandagmiddag 16 juni vindt in Overijssel de regionale lancering plaats van de nieuwe publiekscampagne ‘Ons Water’.

Met Ons Water willen we Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. We zullen de komende jaren meer moeten doen en meer moeten investeren om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te kunnen blijven genieten van water. En om onze watervoorraad op orde te houden. ‘Ons Water’ is geen landelijke massamediale campagne, maar publiekscommunicatie die aansluit op de beleving van mensen in hun eigen leefomgeving. Van daaruit wordt de relatie gelegd met de wateropgaven voor Nederland.

De provincie Overijssel diende als pilot voor de ontwikkeling van de gezamenlijke campagne van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Wij zijn er dan ook trots op dat  ‘Ons Water’ in deze regio van start gaat. Het startsein wordt gegeven door gedeputeerde Bert Boerman (Ruimte, Water, Jeugdzorg) in zowel Stadshagen (Zwolle) als Kampen.

 

Maandag wordt onswater.nl gelanceerd waarop allerlei informatie en verhalen over water te vinden zijn. Ons water wordt stap voor stap uitgebreid. De provincie is aanwezig bij grote waterevenementen in elke provincie. Onswater.nl wordt dan aangevuld met informatie uit die provincie. Vanaf september is hier bovendien op postcodeniveau voor elke Nederlander informatie terug te vinden uit zijn directe omgeving. Het wordt een maatwerk-aanpak om de betrokkenheid en zelfredzaamheid van Nederlanders te vergroten. We zullen laten zien wat er elke dag aan werk wordt verzet, vertellen wat er nodig is voor de toekomst en tips geven over wat mensen zelf kunnen doen.

 

Eerste waterkerende geluidswal in Nederland

Tegelijkertijd met de start van ‘Ons Water’ wordt begonnen met het waterkerend maken van de geluidswal rondom de Zwolse wijk Stadshagen. Deze wal beschermt de woonwijk tegen een eventuele overstroming vanuit de polder Mastenbroek. Kinderen van de basisschool IKC Het Festival zullen het startmoment een feestelijk tintje geven. De aanpassing van de geluidswal is een onderdeel van het project Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta en vormt een pilot voor het landelijke Deltaprogramma.

Artikel delen:

Reageer