Verlies fietsparkeerplaatsen Oude Vismarkt

Zwolle – De Fietsersbond heeft de gemeenteraadfracties zondag per brief laten weten onaangenaam verrast te zijn over het collegevoorstel met betrekking tot de herinrichting van de Oude Vismarkt en het Koningsplein. De Fietsersbond vindt dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat het aantal fietsparkeerplaatsen op deze toplocatie voor fietsers na herinrichting gelijk blijft. 

 18-11-2011_gemeente_helpt_bij_aanpak_fiets_parkeren_1.jpg

De Fietsersbond is het eens met de ondernemers en gemeente dat de huidige situatie zeker niet optimaal is. “Om de winkels bereikbaar te houden is het goed om te experimenteren met een andere indeling (…) en ook moeten overlast veroorzakende fietsen verwijderd worden door de AFAC,” schrijft de Fietsersbond. Het verbieden van fietsparkeren op het gedeelte Oude Vismarkt-Koningsplein is niet met de Fietsersbond besproken en invoering van deze maatregel gaat in tegen de resultaten van het stallingsonderzoek dat dit jaar is gepresenteerd. Daaruit kwam naar voren dat juist deze kant van de Oude Vismarkt een toplocatie is voor fietsparkeren. Op dat stuk staan regelmatig 250 fietsen geparkeerd. Dat is  tweeënhalf maal zo veel als een volle bewaakte stalling op het Grote Kerkplein.

Het vraagt de nodige durf en creativiteit om het grote tekort aan fietsparkeerplaatsen in de Zwolse binnenstad weg te nemen. Een stallingsverbod op de plek waar de meeste fietsen gestald worden lijkt de Fietsersbond niet de oplossing waar fietsers en winkeliers baat bij hebben. De Fietsersbond pleit voor maatwerk bij uitbreiding van de parkeerplaatsen. Er moeten ook goede alternatieven zijn als er ergens fietsparkeerplaatsen moeten worden weggehaald. In dit geval kan het Gasthuisplein een gedeelte van de stallingscapaciteit opnemen en wellicht kunnen lege winkelpanden een tijdelijke oplossing bieden.

De Fietsersbond beveelt aan, om voordat er een beslissing over de Oude Vismarkt-Koningsplein, wordt genomen eerst het totale fietsparkeerplan in de raad te bespreken. “Zo kan een integrale afweging worden gemaakt over hoe de stallingen over de binnenstad kunnen worden verdeeld,” aldus de secretaris van de Fietsersbond-Zwolle.

Artikel delen:

Reageer