Landstede weer hoog in JOB-monitor

Zwolle – Leer je voldoende over je toekomstige beroep? Word je goed geholpen als je problemen hebt bij het leren? Wat voor cijfer geef je je opleiding en je school? Enkele van de meer dan zestig vragen die mbo-studenten krijgen voorgelegd in het landelijke, tweejaarlijkse studententevredenheidsonderzoek, de zogenoemde JOB-monitor. Vandaag zijn de landelijke gegevens gepresenteerd zodat de scholen met elkaar kunnen worden vergeleken. Conclusie: Landstede scoort, net als twee jaar geleden goed en zit net boven het landelijk gemiddelde.  

Meer dan 250.000 mbo-, aoc- en vakcollegestudenten namen dit jaar deel aan de JOB-monitor. JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, voerde als belangenbehartiger voor een half miljoen studenten dit jaar het onderzoek voor de achtste keer uit. JOB wil met het onderzoek een helder en betrouwbaar beeld geven van de tevredenheid van studenten op alle niveaus. Met de uitkomsten kunnen de onderwijsinstellingen, waar nodig direct aan de slag om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren of om vervolgonderzoek te doen. De enquête is eind 2013 tot en met begin 2014 afgenomen. Scholen en studenten zelf hebben alle belang bij een dergelijk onderzoek. Zo zijn ze op de hoogte van de tevredenheid op deelaspecten, maar ook het totaalbeeld is uiterst waardevol. Daarnaast is het interessant om te zien hoe de opleidingen ten opzichte van elkaar en van andere scholen presteren.

Uit de onderzoeksresultaten van Landstede MBO, vergeleken met het landelijk gemiddelde blijkt onder meer dat studenten bij Landstede bovengemiddeld tevreden zijn over de sfeer en veiligheid op school.

Ook met betrekking tot de inspraak scoort Landstede boven het landelijke gemiddelde. JOB vroeg of de school de mening van studenten belangrijk vindt en of studenten actief willen meedenken over het beleid op school. Aandachtspunt is de informatie die studenten vooraf krijgen over de opleiding. Die zou nog beter kunnen als je kijkt naar het landelijk gemiddelde. Ook op het gebied van de onderwijsfaciliteiten zou Landstede kunnen verbeteren.

Op totale algemene oordeel over de school scoort Landstede boven het landelijk gemiddelde van alle instellingen.

De uitkomsten van het onderzoek en mogelijke verbetertrajecten worden teruggekoppeld naar de studenten, bijvoorbeeld in panelgesprekken met studenten.

Artikel delen:

Reageer