Vragen over patientenstop in de thuiszorg

Er dreigt een patiëntenstop in de thuiszorg in en ten noorden van de regio Zwolle. Dit komt door een tekort aan budget waardoor mogelijk duizenden mensen uitgesloten worden van zorg, terwijl zij die wel nodig hebben. Dit zijn mensen die vanuit de AWBZ recht hebben op deze zorg en verpleging.

De SP is geschrokken van dit bericht en vraagt zich af hoe dit mogelijk is in een land waar het economisch gezien erg goed gaat. De SP is van mening dat er zo snel mogelijk een oplossing moet worden gevonden voor het tekort aan budget, zodat mensen daadwerkelijk de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben en stelt daarover vragen aan het college.

De SP stelt de volgende vragen:

  1. Wat betekent het tekort aan budget voor de thuiszorgorganisaties in Zwolle en welke consequenties heeft dit voor de mensen die zorg nodig hebben?
  2. Heeft het college zicht op hoeveel mensen mogelijk worden uitgesloten van de zorg, die zij nodig hebben? Zo ja, wat is de situatie? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken?
  3. Is het college bereid om mogelijke knelpunten zo snel mogelijk op te lossen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Namens de SP-fractie;

Gert van Maurik

Artikel delen: