Innovatief biofilter maakt Wavin-vijver schoon

Zwolle – Zwolle krijgt een opmerkelijke biologische waterschoonmaker. De Oxatur is een zeer innovatief met Vetivergras begroeid drijvend biofilter dat de kwaliteit van water verbetert. Op 19 juni om 15.00 uur verricht wethouder Ed Anker de aftrap van de Oxatur in de Wavin-vijver in de wijk Holtenbroek, waar vervolgens nog flink aan wordt gewerkt om het filter te installeren. 

 

oxatur_1a.jpg 

 

De Oxatur kwam tot stand door samenwerking van Advies- en Ingenieursorganisatie ARCADIS, Eminent Products, de opleiding Bouw & Infra van het Deltion College en de gemeente Zwolle. Doel is de kwaliteit van stilstaand water te verbeteren. Onderzoek wees uit dat een met Vetivergras uitgevoerd biofilter ten goede komt aan de waterkwaliteit. Het plaatsen is één van de 60 projecten van de Water4Daagse die van 19 t/m 22 juni plaatsvindt in Zwolle en Kampen, een initiatief van Proeftuin Water regio Zwolle. Na de plaatsing volgt onderhoud, beheer en monitoring van het biofilter door studenten van de mbo-opleiding Bouw & Infra van het Deltion College. Het project wordt onderdeel van het lesprogramma. De monitoring is vooral van belang om inzicht te krijgen in de invloed die de Oxatur op de waterkwaliteit uitoefent.

Vetivergras is een tropische grassoort, oorspronkelijk uit India afkomstig. Deze grassoort bezit allerlei unieke eigenschappen waaronder een zuiverende werking. Door de werking van het zonlicht en de zuiverende werking van de planten wordt de kwaliteit van het water in de vijver verbeterd en voor langere tijd in stand gehouden. Bovendien zorgt het platform voor een beschutte plek voor broedvogels en de vissen in de gracht

 

In de winterperiode is de Oxatur minder of niet actief en wordt daarom verwijderd. Dat gebeurt op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid. Naast het onderhoud, beheer en de monitoring van het biofilter hebben de studenten van het Deltion College de opdracht gekregen om te bedenken wat er met het restproduct kan worden gedaan. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid presenteren ze hun voorstel. 

Artikel delen:

Reageer