CDA hekelt tekort ouderenhuisvesting

Zwolle – CDA-Statenlid Alida Renkema maakt zich zorgen om de leegstand van verzorgingshuizen en om het tekort aan ouderenhuisvesting in wijken en kernen in heel Overijssel. De conclusies in het, door het CDA aangevraagde, provinciale onderzoeksrapport ‘Extramuralisering en leegstand zorgvastgoed’ zijn onthutsend, zegt het CDA.

Volgens de Christen Domocraten komt provinciebreed 40% van de huidige verzorgingshuizen in 2020 leeg te staan en aan de andere kant is er voor mensen met een zorgvraag geen geschikte huisvesting beschikbaar. De leefbaarheid in Overijsselse wijken en kernen staat hiermee ernstig onder druk. Bovendien wordt doorstroming bij woningen belemmerd, wat leidt tot stagnatie op de woningmarkt. De leegstand is volgens het CDA het gevolg van de snelle invoering van gewijzigd systeem van indicering bij het Rijk, inclusief de korting op de zorgakkoorden. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem ligt nu bij de woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeenten, maar deze instellingen hebben momenteel nog geen oplossingen en nauwelijks investeringskracht.

De Overijsselse CDA-Statenfractie wil een actievere rol voor de provincie, zodat het probleem provinciebreed aangepakt kan worden. Er is hier immers ook sprake van bovenlokale en regionale verdeelvraagstukken. “Thema’s als leegstand kantoren, detailhandel en agrarisch vastgoed zijn in principe ook lokale problemen, maar belanden echter na verloop van tijd op het bordje van Provinciale Staten omdat een regionale of provinciebrede aanpak gewenst is. En dit zorgvastgoedprobleem reikt verder, omdat de leefbaarheid in de kernen echt onder druk komt te staan. Verzorgingshuizen hebben een centrale en sociale functie, met name in de kleine kernen”, licht Alida Renkema de zorgen toe. 

Alida Renkema zal namens de CDA-Statenfractie vragen stellen in de commissievergadering van 25 juni a.s. 
In december 2013 werd de motie Renkema aangenomen, waarin (na alarmerende berichten over leegstand) al aandacht werd gevraagd voor dit probleem. Hierbij werd verzocht een provinciebreed onderzoek te starten bij gemeenten om ‘de gevolgen van de extramuralisering van de zorg en de komende leegstand van maatschappelijk vastgoed’ inzichtelijk te krijgen en vervolgens te bekijken op welke wijze de provincie een rol kan spelen om gemeenten te ondersteunen. 

Artikel delen:

Reageer