IJsselheem moet zorgplaatsen afbouwen

Zwolle – Om kwalitatief goede zorg te blijven bieden én financieel gezond te blijven in tijden van grote veranderingen in de ouderenzorg, moet woonzorgconcern IJsselheem reorganiseren.

 

Ten gevolge van de uitvoering van  overheidsmaatregelen moet het aantal intramurale zorgplaatsen worden afgebouwd met circa 270 plaatsen in een tijdsbestek van ongeveer vier jaar. Het aantal medewerkers wordt daar stapsgewijs op afgestemd. Afgelopen week heeft IJsselheem de reorganisatieplannen voor 2015 uitgelegd aan medewerkers. Van de 2.166 medewerkers worden 51 mensen boventallig. Hun functie of formatie vervalt. Op donderdag 19 juni zijn de medewerkers die het betreft individueel door hun leidinggevende geïnformeerd. Zij krijgen een intensief begeleidingstraject om van werk naar werk te komen.

 

IJsselheem begeleidt medewerkers die boventallig worden zo zorgvuldig mogelijk. Daarvoor is een eigen mobiliteitsbureau opgezet. Met de vakbonden is een sociaal plan opgesteld; met vijf van de zes vakbonden is hierover een onderhandelaarsakkoord bereikt. In het sociaal plan is vastgelegd hoe de nadelige gevolgen van de reorganisatie voor zowel de medewerkers als IJsselheem beperkt kunnen worden. De keuze welke mensen boventallig worden, is bepaald door de zogenaamde afspiegelingsmethode. Er wordt gekeken naar functie, datum in dienst en leeftijdsgroepen, zodat de verhouding in leeftijden per functie in balans blijft. Dit gebeurt volgens de regels en uitgangspunten van het UWV.

 

Afbouw

De afbouw vindt IJsselheembreed plaats in verschillende functies. Wat betreft de functies in zorg en welzijn gaat het om drieëndertig medewerkers. In de ondersteunende functies gaat het om zeventien medewerkers die boventallig worden. Eerder dit jaar is IJsselheem al terug gegaan van elf locatiemanagers naar drie managers voor de woonleefgebieden te weten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland.

 

Begeleiding

Medewerkers die boventallig worden hebben conform het sociaal plan tijd om ander werk te zoeken en worden begeleid door het mobiliteitsbureau. Intussen blijven zij zinvol werk verrichten voor IJsselheem en krijgen zij de ruimte om te solliciteren, een cursus te volgen of aan een outplacementtraject deel te nemen.

 

Nieuwe koers

Al in 2013 is IJsselheem gestart met een nieuwe koers waarmee flexibel wordt ingespeeld op de  overheidsmaatregelen én op de maatschappelijke veranderingen. De medewerkers worden regelmatig bijgepraat over de stand van zaken. De nieuwe koers is IJsselheem brengt een verandering van werkwijzen  waardoor het werk efficiënter wordt gedaan. In de nieuwe opzet wordt gewerkt met kleine teams vanuit vertrouwen in het vakmanschap van medewerkers. Zij worden daarbij gecoacht. Zo komt de cliënt -en diens kwaliteit van leven- nog meer dan voorheen centraal te staan en is er minder management nodig. 

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Ten gevolge van de uitvoering van overheidsmaatregelen moet het aantal intramurale zorgplaatsen worden afgebouwd met circa 270 plaatsen in een tijdsbestek van ongeveer vier jaar.

  Weer een stuitend voorbeeld van afbraak van zorg!! Bedankt VVD en PvdA >:( Sterkte voor de medewerkers!


  Maak melding

 2. Men zou er goed aan doen eerst het management eens goed tegen het licht te houden. Daar zitten de grootste graaiers met de dikste auto’s en salarissen van niet zelden boven de Balkenende norm. Grote schoonmaak begint in de top, opzouten stelletje graaiers!


  Maak melding

 3. Wordt hoog tijd dat de nederlandse bevolking eens massaal in opstand komt en niet alleen maar met woorden protesteerd maar echt met daden.De bankmanagers krijgen 20&#xsa;larisverhoging en de echte werknemers in deze zorginstellingen krijgen de zak.Laten we ook eens massaal ons spaargeld van de bank halen en een kluisje thuis aanschaffen want om de rente hoef je het niet op de bank te laten .Je zult zien hoe snel men veranderd bij de bank.Dus mensen wordt eens solidair met elkaar en kom eens massaal in opstand tegen het beleid ik doe zeker mee


  Maak melding

Reageer