Waterschap Groot Salland stopt met schouw

Zwolle – Het waterschap stopt met het uitvoeren van de schouw op de watergangen. De schouw, de controle op het onderhoud van de watergangen in het beheergebied van Waterschap Groot Salland, werd elk jaar rond de laatste maandag van oktober uitgevoerd.

uitvoering_schouw.jpg 

Aangezien het waterschapsbestuur scherp let op de kosten om de waterschapsbelasting beheersbaar te houden, is de afschaffing van de schouw een logische keuze. De uitvoering van de schouw bespaart het waterschap jaarlijks zo’n 50.000 euro. Daarnaast blijven klachten uit wanneer de schouw niet wordt uitgevoerd, zoals het geval was in 2010, en er waren geen klachten in 2013 toen er geen herschouw plaatsvond. Het waterschap is op grond van landelijke of provinciale wetgeving niet verplicht tot het voeren van schouw over de watergangen

Door het stopzetten van de schouw kan een aanliggend eigenaar van een watergang, wanneer deze rekening houdt met de Flora en faunawet, in hoge mate zelf bepalen wanneer hij of zij het onderhoud uitvoert. Daarmee wordt het uitvoeren van een schouw vanaf nu een ‘kanbepaling’, wat inhoudt dat het geen verplichting meer is van het waterschap, maar wel een bevoegdheid blijft.

Artikel delen:
Reacties 25
 1. en zo weer een publieke instelling die haar kerntaak verwaarloost.>:(

  onderwijs bouwt grote scholen, maar geeft geen les.

  ziekenhuis bouwt grote ziekenhuizen, maar de patient kan geen behandeling krijgen met de juiste medicijnen

  @ waterschap : laat die blitse folders maar zitten en doe wat je moet doen.


  Maak melding

 2. Tsjonge, 50.000 euro besparing per jaar op een begrotingsomvang van ongeveer 60 miljoen…. Ik heb altijd begrepen dat de schouw een bijdrage levert aan een veilig (hoog)watersysteem. Inzichten zijn blijkbaar veranderd 😉

  Hopelijk zijn de toekomstige, maatschappelijke lasten niet vele malen hoger dan de nu ingeboekte besparing 😮


  Maak melding

 3. Besparen op toezicht kan nare gevolgen hebben we gezien bij o.a. banken en woningcorporaties…

  Gelukkig is er meer dan ?? 50.000,- beschikbaar voor de PR van het waterschap en wordt hier niet op bezuinigd…


  Maak melding

 4. Kom op zeg, besparing op een van de (mijn inziens) belangrijkste taken van het waterschap.

  Kunnen er ook niet wat directieleden van het waterschap afgeschaft worden? Die zijn minder belangrijk dan een schouw.  Maak melding

 5. Bezuinig maar op de top lonen zou ik zo zeggen…zonder controle… gaan er mensen de boel verwaarlozen, en hebben we straks last van overstromingen… >:(


  Maak melding

 6. Inderdaad, met die kekke expedities voor schoolkinderen, blitse foldertjes en professionele filmpjes mag het wel wat minder!


  Maak melding

 7. Kan de top (dijkgraaf) zich zelf weer een bonus toekennen. Allemaal zakkenvullende instanties, banken, waterschappen, zorginstellingen etc etc.
  Gewoon opheffen zo’n waterschap.


  Maak melding

 8. naja.. controleren deden ze toch al niet…ik kan zo watergangen aanwijzen die al jaren niet voldoen aan de schoonmaak eisen , als je dan wat van zegt, hoor je vervolgens niks meer ;-(
  ben ook benieuwd wat er dan met dat vrijgekomen gemeenschapsgeld gaat gebeuren:)


  Maak melding

 9. “Het Waterschap” heb ik altijd al gezien als de meest schimmige
  wettelijk toegestane organisatie in onze samenleving.
  Ze verkiezen bestuurders die niemand kent via stemming,
  heffen separaat belasting, doen nog aan ‘window dressing’ ook,
  positieve publiciteit zien te scoren met leuke publieke acties
  (en waarom?). Kortom, geen touw vast te knopen aan wat “het waterschap” doet, waarom, en hoe.
  En inderdaad, natuurlijk eigen “topbestuurders”.
  Ik zou denken, alle uitvoerenden onderbrengen bij de provincie,
  de rest kan weg. Geen “Waterschap” verkiezingen / belastingen meer!  Maak melding

 10. Lekker makkelijk om de landeigenaren van aangrenzend gebied er verantwoordelijk voor te maken.
  Het waterschap regelt hoe het water erdoor loopt, laat ze er dan ook voor de schouw zorgen en het onderhoud.  Maak melding

 11. @An, het onderhoud is voor de eigenaren; de schouw is de controle of de eigenaren het voldoende onderhouden. Zo niet kunnen ze een boete krijgen wanneer het niet binnen de gestelde termijn in orde is gemaakt. Ik vind de argumentatie van het waterschap om ermee te stoppen, niet sterk. Het aantal klachten zegt weinig over de staat van het onderhoud. Als het argument nu was dat Groot Salland de afgelopen 5 jaar alleen maar goed onderhouden watergangen had aangetroffen of dat WGS afspraken met de eigenaren heeft gemaakt over het onderhoud, of wanneer het onderhoud geen maatschappelijk belang dient, dan zou ik het beter begrijpen.


  Maak melding

 12. Waterschap doet goede werk en is zuinig met de belasting centen .. rare reacties zoals van hans en pietje die weten dus van niks ..


  Maak melding

 13. Daar heb je wel een punt kwallekop, ’t fijne weet ik er niet van.
  En zeer zeker doen ze goed werk, waarschijnlijk zo zuinig
  mogelijk. Dat denk ik ook wel. Maar waarom is ’t een organisatie
  met eigen verkiezingen, eigen belastingen, eigen publiciteitsacties,
  dat lijkt me ‘dubbelop’.
  Weet jij waarom we mogen stemmen op waterschap bestuurders?
  Stem je wat betreft waterschap bestuurders, anders dan bij
  gemeentelijke / landelijke verkiezingen?
  Bij de toegevoegde waarde van de gemeentelijke verkiezingen ten
  opzichte van de landelijke verziezingen heb ik nog wel een idee.
  Maar bij de waterschap verkiezingen totaal niet. Zou ’t CDA de
  sloten beter onderhouden dan D66? Volgens mij doen alle politieke
  partijen dat evengoed. Kortom, ‘droge voeten houden’ kunnen we
  veel slimmer en kostenbewuster organiseren, is mijn bescheiden
  mening.  Maak melding

 14. @Hanshanzeland Aan waterschapsverkiezingen doen ook partijen mee die niet meedoen met gemeente of landelijk. En als jij bijvoorbeeld wel wilt dat Groot Salland blijft schouwen, omdat je niet het vertrouwen hebt dat eigenaren anders altijd het noodzakelijke onderhoud doen, dan kun je stemmen op een partij die dat ook wil. Zo zijn er wel meer keuzes waarbij de standpunten verschillen. Ik heb ook voor het waterschap altijd gestemd. Heel grofweg is de keus voor boerenbelang of voor milieubelang.


  Maak melding

 15. @Dame, dank voor je uitleg.
  Ik vat ’t geloof ik.
  -boerenbelang of milieubelang-
  Het waterschap stelt die belangen tegenover
  elkaar, door dat beeld als ‘keuze’ te scheppen.
  Ik heb een ander idee erover, namelijk
  dat boerenbelang versus milieubelang geen
  soort van tegenstelling is.

  Trouwens ‘boerenbelang’, da’s een term
  uit de tijd van de melkzee en de boterberg toch?  Maak melding

 16. @Hanshanzeland Het was maar een grove benadering om snel het punt te maken dat er wel degelijk wat te kiezen valt. Er is zeker meer over te zeggen en de belangen zijn niet altijd tegengesteld. Helaas te vaak wel. Interessant bij Groot Salland is dat ze de waterschapslasten voor ingezetenen hebben verhoogd en die voor de eigenaren hebben verlaagd. Ook dat is een keuze. In de regel stemmen eigenaren wel bij de verkiezingen i.t.t. de ingezetenen.

  Nieuwsgierig off topic-vraagje: waarom schrijf jij je bijdragen altijd in de vorm van een gedicht (met die korte regels)?


  Maak melding

 17. In de vorm van een gedicht?
  Was ik me niet van bewust,
  vreemd dat je me daarvan beticht.
  Wel leuk ‘off topic’ vraagje 🙂  Maak melding

Reageer