CDA: “Beperk incidenten sociaal domein”

Zwolle – Het CDA zou graag helder kunnen maken naar de inwoners van Zwolle, hoe de toegang tot zorg en ondersteuning er op 1 januari concreet uitziet. Waar kunnen zij zich melden, wie helpt hen verder, hoe wordt er voor gezorgd dat er een ondersteuningsplan op maat wordt gemaakt waarmee de Zwollenaar zich verder geholpen voelt?

Het plaatje van de sociale wijkteams in Zwolle is op dit moment onduidelijk. En daarover maakt het CDA Zwolle zich zorgen. Inwoners moeten snel goed worden geïnformeerd, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Onzekerheid creëert onrust en dat wil de partij voorkomen. Fractievoorzitter Judith Compagner snapt dat er per 1 januari 2015 een deadline voor het College ligt en dat er daarom veel besluiten door de raad moeten worden genomen. Maar dan nog steeds vergt dat een goede voorbereiding en breed draagvlak. "Het zijn namelijk beslissingen die de burgers soms best hard kunnen raken."

Het CDA vraagt het Zwolse College met spoed concrete beleidskeuzes in het sociaal domein aan de raad voor te leggen en daarover in gesprek te gaan. Concreter dan de voorstellen die nu zijn gepresenteerd. Compagner: “Hoe gaan we om met het vragen van een maatschappelijke wederdienst bij het verstrekken van een voorziening zoals de tegenprestatie in de Participatiewet? Wat zijn de concrete gevolgen hiervan? En zetten we bij budgetoverschrijdingen inwoners op een wachtlijst of doen we er geld bij?

Deze keuzes zijn niet alleen belangrijk voor de raad, maar vooral ook voor cliënten en zorgpartners in de stad. Zij moeten weten wat het voor hen betekent qua zorg en ondersteuning per 1 januari. En je brengt bewustzijn bij onze inwoners op gang over de veranderingen en wat het van alle Zwollenaren vraagt. “Noem het samenredzaamheid.” En we willen in kaart hebben, welke risico’s er zijn, welke we al dan niet aanvaardbaar vinden en hoe we er mee omgaan. Zo voorkom je dat je sociale aanpak straks als gemeente bepaald wordt door incidenten.” Tijdens de besluitvormingsronde op maandag 30 juni zal het CDA Zwolle hierover een motie indienen.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. “het belang van de cliënt staat voorop”
  uitspraak van de projectleidster van de WMO van de gemeente
  moeten ze wel opschieten……:(


  Maak melding

 2. Martijn, dank voor je reactie.
  Was reden om tweet op weblog te zetten. Wilde antwoord op de vraag of tweet van Tjitske klopte. Dus niet, waarvan acte.


  Maak melding

 3. SP; moet eens stoppen met schreeuwen en gewoon fatsoenlijk in debat gaan concrete bijdrage gaan leveren aan de oplossing. Overal nee tegen roepen of roepen wat niet deugt is veel en veel te makkelijk.


  Maak melding

 4. Ik snap niet wat je bedoelt Suze, mij valt slechts op dat de SP altijd erg grote woorden gebruikt in de media, vaak zijn ze overal tegen en lees ik te weinig hoe de SP de problemen op denkt te gaan lossen. Ik weet dat de SP in heel veel gemeenten bestuurt, maar hier in Zwolle vind ik het niet veel soeps, een collega van het CDA via twitter ter verantwoording roepen vind ik te makkelijk, ga met elkaar in debat in de raadszaal, wellicht vinden partijen elkaar dan, dit soort geschreeuw leidt alleen maar af. Dat mag ik vinden, net zoals jij je mening mag hebben Suze.


  Maak melding

Reageer