Geen gedwongen ontslagen bij Frion

Zwolle – In november 2013 zijn medewerkers van Frion geïnformeerd over de personele gevolgen van alle op handen zijnde bezuinigingen. Er was sprake van een krimp in medewerkers van ongeveer 100 fte (fulltime-equivalent). De verwachting daarbij was dat een deel daarvan niet zonder gedwongen ontslag gerealiseerd kon worden. In samenspraak met de vakbonden werd begin dit jaar het sociaal plan vastgesteld.

 

In april van dit jaar kondigde staatssecretaris Van Rijn echter aanpassingen aan van de oorspronkelijke bezuinigingen in de zorg. Deze aanpassing betekent voor Frion dat het te krimpen aantal fte teruggebracht kan worden naar ongeveer 80. Bestuur en directie hebben op grond van deze aanpassing en de effecten van eerder genomen maatregelen, besloten om niet over te gaan tot gedwongen ontslag van medewerkers in de zorg. Frion is ondertussen met een reorganisatie van de functies van de ondersteunende afdelingen, de overhead, gestart. Deze zal in eerste instantie krimpen met ruim 20 fte. Ook worden tijdelijke contracten niet verlengd aan het eind van dit jaar en kunnen medewerkers met een vast contract worden herplaatst op de daardoor vrijkomende functies. 

Daarnaast hebben al meer dan 10 medewerkers aangegeven gebruik te willen maken van een vertrekregeling op basis van het Sociaal Plan. En tot slot verwacht de organisatie met in- en externe mobiliteit de komende twee jaar het resterende deel van de vermindering van de formatie te kunnen opvangen. 

Artikel delen:

Reageer