VVD wil structurele aanpassing kruispunt Dobbe

De VVD heeft afgelopen maandag mondelinge vragen gesteld over het verkeersknelpunt bij winkelcentrum de Dobbe. In de beantwoording van het college werd aangegeven dat om de 4 maanden gekeken zal worden naar de effecten van de tijdelijke maatregelen. Mocht aan de hand daarvan blijken dat deze tijdelijke maatregelen geen soelaas bieden, dan gaat de gemeente in overleg over structurele.

De VVD is buitengewoon teleurgesteld over dit antwoord. Het klinkt zorgvuldig, maar het is onnodig uitstel. Dit antwoord betekent dat wanneer daar een aantal keren naar gekeken is pas daarna de nu al voorspelbare conclusie getrokken kan worden dat het niet heeft geholpen en dat het overleg over de structurele maatregel pas daarna begint. Dan zijn we dus ruim een jaar verder. En dan moet de uitvoering nog beginnen. De VVD vindt dat onacceptabel. Wethouder Cnossen zal toch bij een lekke band ook niet zo nu en dan gaan kijken of er niet vanzelf lucht in komt om na maanden tot de conclusie te komen dat het wellicht beter is om hem te plakken.

In de raad is eind 2005 besloten tot de tijdelijke maatregel omdat er geen geld voor de structurele maatregel was. Dat is al lang niet meer het probleem. Er blijft dit jaar naar verwachting 6,3 mln. over op de begroting. We ontvangen meer geld van het rijk op uit aandelen en een aantal projecten is vertraagd waardoor geen rente daarover betaald hoeft te worden.

De VVD wil nu de raad voorstellen om een deel van deze middelen te benutten voor de oplossing bij de Dobbe. De VVD wil dat per direct wordt overgegaan tot het in overleg met omwonenden en winkeliers vaststellen en uitvoeren van de structurele oplossing. Het geld is er en het is nu al duidelijk dat de tijdelijke aanpassing geen succes is. Iedereen weet het en is het daarover eens. Het heeft dus naar onze mening geen zin om deze situatie te laten voortbestaan. De winkeliers zien hun omzet dalen, de bewoners van de Aa-landen blijven last houden van het verkeersknelpunt en de kans op ongelukken is eerder toe- dan afgenomen. De VVD heeft de afgelopen dagen de situatie scherp in de gaten gehouden, overleg gehad met bewoners en winkeliers en ook zelf geconstateerd dat wat nu is gedaan geen steek helpt. Mensen zijn boos, en terecht! Het is niet langer uit  te leggen dat een gemeente zegt samen de stad te willen maken, maar doof en blind blijft voor wat men wil, en met recht wil!.

De VVD zal daarom bij de behandeling van het rapport dat verslag doet over de stand van zaken van het eerste half jaar van de begroting 2007 een motie indienen om van de 6,3 mln.die naar verwachting overblijft dit jaar de middelen te reserveren voor de oplossing van dit probleem en het college vragen nu in overleg te treden met de klankbordgroep en winkeliers over de structurele oplossing en met de provincie over een mogelijke bijdrage van die kant. Janco, wacht en draal niet langer!

 

Piet van Dijk                                                    Rene de Heer

Artikel delen:

Reageer