Gezamenlijke aanpak ondersteuning Zwolse jeugd

Zwolle – Effectieve ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. Eenvoudig vormgegeven en met  samenhang. Zo wil Zwolle de komende jaren de jeugdzorg waar nodig verbeteren. Inzet daarbij is de cliënt centraal staat en zelf regie kan nemen, ondersteund door zijn of haar eigen netwerk en begeleidt door professionals. Burgemeester en wethouders leggen nu aan de stad een opzet voor en geven belanghebbenden de kans daarop te reageren.

 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, hulp en ondersteuning van kinderen, jongeren en hun ouders bij opvoeden en opgroeien, psychische problematiek, stoornissen en beperkingen. Deze uitbreiding van jeugdtaken maakt deel uit van de overdracht van andere sociale taken van het Rijk en de provincie naar de gemeente. Zwolle ziet het als een kans dat nu in directe samenspraak met de betrokkenen vorm kan worden gegeven aan begeleiding en zorg op maat. Wethouder Ed Anker: “Dat vinden wij als gemeente, en dat vinden de andere betrokkenen ook. Het conceptplan dat we nu presenteren is al echt een gezamenlijk product. De afgelopen periode hebben vele betrokkenen – al dan niet georganiseerd – meegedacht over hoe we binnen ieders mogelijkheden de zaken zo goed mogelijk kunnen regelen.”

Artikel delen:

Reageer