Be Quick ’28 start 7 tegen 7 voetbalcompetitie

Zwolle -Be Quick ’28 heeft het initiatief genomen voor een 7 tegen 7 competitie op zaterdag. Gebleken is dat er een groeiende behoefte is aan voetbalmogelijkheden voor voetballers op leeftijd. Enkele weken geleden heeft de club daarover al een brief gestuurd aan de andere Zwolse voetbalverenigingen. Het initiatief wordt ondersteund door de KNVB.

De KNVB heeft de laatste jaren al ingespeeld op de groeiende behoefte aan recreatief voetbal. Op vrijdagavond waren er  al 7 tegen 7- competities. Ook waren er al toernooien op zaterdag voor  deze kleinere teams met voetballers van een zekere leeftijd.  Be Quick heeft echter gemerkt dat er ook behoefte bestaat aan een reguliere 7 tegen 7-competitie op zaterdag. De club wil daarom peilen bij de andere clubs in de regio Zwolle of daar ook een dergelijke behoefte bestaat. In sommige regio’s van ons land bestaat al een dergelijke competitie.

Bij Be Quick ’28 is Bram van Duinen contactpersoon als het gaat om 7*7 voetbal. U kunt hem als volgt bereiken:bramvanduinen@xs4all.nl  of  06‐44748214.

De brief naar de verenigingen: 

Geacht bestuur,

In overleg met KNVB District Oost neemt BeQuick’28 het initiatief om voor het seizoen 2014‐2015 een 7×7 voetbalcompetitie op te zetten voor spelers boven de 45. Wij verzoeken u om in uw vereniging na te gaan of er belangstelling bestaat voor deelname aan die competitie.

Toelichting

Welke vereniging heeft er niet mee te maken? Voetballers op leeftijd die het plezier in het spel verliezen, omdat ze niet meer kunnen opboksen tegen de jongere generatie. Ze zeggen hun lidmaatschap van de vereniging op. Welke vereniging hoort de verhalen niet? Dat veel voetballers en ex‐voetballers de kriebels krijgen als zij op zaterdagmorgen bij hun kinderen en kleinkinderen langs de lijn staan. Kijken is leuk, maar zelf voetballen is nog veel leuker. Veel veertigers en vijftigers hebben ooit hun voetbalschoenen opgeborgen, omdat studie, werk of het gezinsleven te veel tijd opslokten. Nu de kinderen groter zijn en vaak zelf voetballen, krijgen de vaders weer de kriebels.

Veel verenigingen zijn daarom in de afgelopen vier jaar gestart met het aanbieden van 45+ voetbal, waarbij op meestal op door de weekse avonden vriendschappelijk wordt getraind. Het doel daarbij is om leeftijdsgenoten met en tegen elkaar te laten voetballen en deze groep langer of opnieuw aan de voetbalsport te binden.

De KNVB heeft in de afgelopen jaren actief ingespeeld op deze vraag door gedurende het voetbalseizoen zowel in het najaar als in het voorjaar op de vrijdagavonden 7 tegen 7 competities voor 45+ ‘ers te organiseren. Hierbij staat er een reeks van (minimaal) vier toernooien op het programma. Een vereniging is eenmaal gastheer en speelt de overige drie keer bij de andere verenigingen uit de omgeving. Bij deze nieuwe voetbalvorm spelen zeventallen op een half speelveld met en tegen spelers die minimaal 45 jaar oud zijn. Ook bij BeQuick28 zijn een aantal recreanten teams ( mannen en vrouwen) in de leeftijdscategorie 35+ en 45+ actief op doordeweekse avonden en wordt ook deelgenomen aan de door de KNVB georganiseerde 7×7 competities voor 35+ en 45+ teams.

Belangstelling voor 7×7 op de zaterdag.

Hoewel de 45+érs blij zijn met het aanbod om te kunnen voetballen op de woensdag‐ of vrijdagavond gaan er steeds meer stemmen op om ook op de zaterdagmiddag 7×7 voetbal in competitieverband mogelijk te maken. Natuurlijk is het leuk om ’s avonds met elkaar een balletje te trappen, maar men mist toch de sfeer van de zaterdagmiddag op het veld en in de kantine. Het bestuur van BeQuick’28 heeft besloten om in te spelen op de groeiende behoefte bij 45plussers om weer te gaan voetballen. Er is contact gezocht met KNVB District Oost en zij zijn bereid om in de regio Zwolle het initiatief voor een 7×7 competitie op de zaterdagmiddag te ondersteunen. De KNVB is niet onbekend met dit verschijnsel en heeft al jaren goede ervaringen met soortgelijke goedlopende competities in het zondagvoetbal in de Achterhoek en de zaterdag in de regio Ede.

Onderzoek naar belangstelling voor deelname aan 7×7 op de zaterdag.

Omdat niet bekend is hoeveel verenigingen aan een dergelijke competitie willen deelnemen zullen in eerste instantie de verenigingen uit Zwolle en vervolgens verenigingen in een straal van 12 km rondom Zwolle benaderd worden. Het is de opzet om in het seizoen 2014‐2015 van start te gaan met een competitie, die bij voldoende aanmelding gelijk op zal lopen met het wedstrijdschema van de reguliere competitie. De KNVB en BeQuick’28 gaan uit van een rustige start, die in de komende jaren wordt uitgebouwd tot een vast onderdeel van de KNVB competitie in deze regio.

Aanmelding van teams.

De KNVB zal in juni en de maanden augustus en september de verenigingen een inschrijfformulier sturen, waarin men als vereniging kan aangeven of zij een of meerdere teams willen laten deelnemen. In de brief zal ook gevraagd worden of de vereniging gastheer wil zijn voor verenigingen, die nog niet de beschikking hebben over een speelveld. De aanmelding van teams hoeft dus niet zoals bij de normale competitie al in juni geregeld te zijn, maar kan ook nog in augustus en september plaatsvinden. Zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn, gaat de competitie van start tussen half september en begin oktober 2014.

Wedstrijdopzet.

De wedstrijdopzet is gelijk aan die van de 45+ competitie op de vrijdagavonden. Er wordt gespeeld in zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. Negentig minuten lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die twintig jaar jonger zijn, hoort dus tot de verleden tijd.

Artikel delen:

Reageer