131 miljoen nodig voor zoetwater in regio Oost

 

Zwolle – Het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) is in een beslissende fase beland. Bestuurders van de regio Oost-Nederland hebben samen met zusterregio Zuid een aanbod Hoge Zandgronden op tafel gelegd voor het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. De regionale overheden waaronder 75 gemeenten, drie provincies en vijf waterschappen, en tal van maatschappelijke belangenorganisaties ondertekenden vandaag in bijzijn van Deltacommissaris Wim Kuijken de intentieverklaring.

 

“Hiermee laten we zien dat het ernst is. Wij zijn klaar om aan de slag te gaan”, aldus gedeputeerde Bert Boerman, voorzitter van Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost. De Minister van Infrastructuur en Milieu biedt de Tweede Kamer op Prinsjesdag het Deltaprogramma aan, in vervolg op het voorstel van de Deltacommissaris. De regio Oost-Nederland wil een grote inzet plegen op de uitvoering van maatregelen en vraagt daarbij ook inzet van het landelijke Deltafonds. Qua uitvoering van maatregelen gaat het in regio Oost de eerste zes jaar om een gewenste investering van 131 miljoen euro. De regionale overheden, zoals gemeenten, waterschappen, provincie en maatschappelijke organisaties bieden aan om hiervan 2/3 (87 miljoen euro) te bekostigen. Van het Rijk wordt de resterende 1/3 gevraagd. (Deltafonds).

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Deltacommissaris Wim Kuijken: “De ondertekenaars hebben vandaag onderstreept dat ze de opgave voor de zoetwatervoorziening van het gebied belangrijk vinden. Ze laten als regio zien dat ze er echt wat aan willen doen. Het is van grote waarde dat niet alleen de provincies, gemeenten en waterschappen in Oost-Nederland de intentieverklaring hebben ondertekend, maar ook de maatschappelijke organisaties als gebruikers van zoetwater in dit gebied. Dit is al een mooi voorbeeld van wat ik me voorstel voor de deltabeslissing Zoetwater: voldoende zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid!”

Droogte
Periodes van droogte komen vaker voor en duren langer. In gebieden waar nauwelijks sprake is van wateraanvoer kan de droogte schade opleveren voor leefomgeving, natuur en economie. Om de zoveel tijd is er sprake van beregeningsverboden en problemen in de landbouw. Beken vallen droog, de scheepvaart kent belemmeringen. Door de klimaatverandering zullen perioden van droogte langer aanhouden en vaker voorkomen.  Daar moet landelijk en regionaal een oplossing voor komen.

Anders water beheren

Het gezamenlijk aanbod Hoge Zandgronden geeft inzicht in wat de regio’s zelf gaan doen om de zoetwatervoorziening aan te pakken en welke ondersteuning vanuit het Rijk nodig is. Op jaarbasis is er de rijkdom van voldoende water. Maar die hoeveelheid moet goed beheerd worden voor droge tijden. Gedeputeerde Bert Boerman:  “Niet alleen zorgen voor afvoer, maar sparen waar het kan, voor droge perioden. Er is al een begin gemaakt, maar nu moeten we het gebiedsbreed, grootschalig en met alle partijen aanpakken.”

Artikel delen:

Reageer