Onderzoek ondersteuningsbehoefte mantelzorgers

Zwolle – De gemeente Zwolle start een aanvullend onderzoek naar de behoeftes en ondersteuningsvragen van mantelzorgers. Op die manier wil de gemeente beter inzicht krijgen in de vragen van mantelzorgers en op welke wijze zij ontlast kunnen worden. Het onderzoek wordt in overleg met het steunpunt Mantelzorg vormgegeven. 

 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt € 500.000,- aan het gemeentefonds toegevoegd om te besteden aan de waardering van mantelzorgers. Tot nu toe wordt dit bedrag door de sociale verzekeringsbank als mantelzorgcompliment uitgereikt. De mantelzorger krijgt een bedrag van € 200,- per jaar. Gemeenten hebben vanaf 2015 de gelegenheid dit bedrag naar eigen inzicht in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van de dag van de mantelzorg, of een mantelzorgpas, maar ook door de collectieve of individuele  ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren.

Zwolle heeft al gesprekken gehad met het steunpunt Mantelzorg en de Mantelzorgadviesraad over de ondersteuning. Daaruit komen verschillende ideeën naar voren voor de besteding van het budget. Te denken valt aan verbeteren en uitbreiden van de respijtzorg en deze goed toegankelijk maken, of vervangende zorg in het geval van ziekte of vakantie van de mantelzorger. Voordat de gemeente één van deze ideeën verder uit werkt en realiseert, hoort ze graag van de mantelzorgers zelf waar behoefte aan is. 

 

Naar verwachting krijgt de gemeenteraad eind dit jaar de resultaten van het onderzoek en doet het college van burgemeester en wethouders mede aan de hand daarvan een voorstel voor de invulling van de ondersteuning. 

Artikel delen:

Reageer