Nieuwe scholen in De Tippe en Breezicht

Zwolle – De locaties Tippe-Zuid en de Oude Weteringzone in Breezicht zijn aangewezen als meest geschikte locaties voor de nieuwbouwlocaties van drie basisscholen. Het college heeft ingestemd met de voorgestelde locaties in Stadshagen. 

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met de schoolbesturen Accretio, Catent en Vivente gezocht naar geschikte locaties voor de nieuwbouw van drie scholen in Stadshagen. Hierbij zijn verschillende opties onderzocht. Vorig jaar is het zoekproces naar nieuwe locaties tijdelijk gestopt vanwege de crisis in de woningbouw en de heroriëntatie op de ontwikkelgebieden in Stadshagen.

 

Locatie De Tippe-Zuid

Met de keuze voor De Tippe-Zuid stemt het college in met een locatie in een niet-prioritair ontwikkelgebied. Dit heeft echter geen invloed op de gemeentelijke besluiten voor woningbouw in Stadshagen. De Tippe blijft niet-prioritair gebied voor woningbouw.

Vanwege spreiding van de scholen en  de nabijheid van Het Anker voor bewegingsonderwijs gaat de voorkeur van Accretio  sterk uit naar vestiging in het zuidelijke deel van de Tippe. Vestiging van de school is daar mogelijk te maken in combinatie met de geplande ondertunneling (bij de Rozentunnel) van de Kamperlijn.  

 

Combi-school in  Breezicht

De schoolbesturen Catent en Vivente hebben de voorkeur voor een gecombineerd schoolgebouw die zij samen willen ontwikkelen aan de noordzijde van Stadshagen. Daarmee komt een goede spreiding van scholen tot stand. In Breezicht is voldoende ruimte aanwezig voor de combischool.  De bereikbaarheid is goed te organiseren doordat het fietsverkeer bij de school kan komen zonder het autoverkeer kruisen. De afstand tot het Bewegingshuis is weliswaar meer dan 1000 meter, maar door de goede langzaam verkeer verbinding wordt deze voorziening gebruikt voor het bewegingsonderwijs. 

 

Vervolg

De komende maanden worden de besluiten verder uitgewerkt. Naar verwachting kunnen de scholen in een van de komende jaren in gebruik genomen worden. 

Artikel delen:

Reageer