Oerbomen bij IJssel gaan verder als meubelstuk

Zwolle – Bij graafwerkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier Zwolle zijn oerbomen opgegraven. De bomen, oeroude eiken, lagen duizenden jaren in de grond nabij de Vreugderijkerwaard, precies op de plek waar aannemerscombinatie  Van den Biggelaar/Ploegam een nevengeul langs de IJsel graaft. De oerbomen gaan niet verloren, maar krijgen een tweede leven: als meubelstukken.

01-07-2014_oerbomen.jpg 

Het hout is goed geconserveerd, omdat de veenlaag waarin het lag, was afgedekt door een dikke laag vette rivierklei. En doordat de eiken zo’n 2000 jaar in de aarde lagen, in veen en water, zijn ze diepzwart en keihard. Mooi materiaal voor een kunstenaar en meubelmaker. Houtkunstenaar en meubelmaker Edward Otten uit Zwolle zaagde met een mobiele lintzaag inmiddels een aantal oerbomen tot planken. De geschikte stammen en delen van stammen zijn geselecteerd en op maat gezaagd. Er is nog wel wat geduld voor nodig om het eindresultaat te zien. Voordat het hout verwerkt kan worden, moet het via een speciaal droogproces nog zo’n 2 jaar drogen.

Het waterschap en de aannemerscombinatie werken dagelijks aan Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hierdoor blijven stad en achterland veilig en droog in tijden van hoogwater op de IJssel. Om de rivier meer ruimte te geven wordt bij Westenholte de ruim twee kilometer lange dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Daarnaast wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in natuurgebied de Vreugderijkerwaard. In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, ten zuidwesten van de stad, krijgt de rivier ook meer ruimte. Daar wordt  de uiterwaard vergraven en komen twee nevengeulen langs de IJssel tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. Zowel de geulen bij Westenholte als Schelle-Oldeneel kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren.

Artikel delen:

Reageer