Woningmarkt speelt deltaWonen parten

Zwolle – Woensdag presenteert deltaWonen het jaarverslag 2013. Het was een bewogen jaar voor de woningcorporatie. De politieke en economische ontwikkelingen in 2013 zorgde voor nogal wat turbulentie op de woningmarkt. Deze miste ook zijn uitwerking op deltaWonen niet.

De prijzen op de woningmarkt in het algemeen daalden verder. DeltaWonen berekent de waarde van haar woningen en ander vastgoed, op de marktwaarde in verhuurde staat. (Oftewel: op de waarde die het vastgoed heeft als het vandaag de dag op de markt verkocht zou worden). "Door de algemene waardedaling op de woningmarkt in 2013, daalde de waarde van ons vastgoed in de boeken met een bedrag van 69,3 miljoen. (Dit is 5,4% van de waarde van ons totale bezit per 31 december 2013). Hierdoor laat de jaarrekening 2013 van deltaWonen een negatief resultaat zien van € 55,8 miljoen. Het genoemde verlies is een boekhoudkundig verlies. Het zou een werkelijk resultaat worden als we ons vastgoed per direct (dus tegen de huidige marktprijzen) zouden verkopen en dat doen we natuurlijk niet."

Directeur Evert Leideman: "Omdat de wereld om ons heen zo snel en drastisch is veranderd heeft deltaWonen in 2013 nieuwe strategische doelstellingen vastgesteld. Ook maakten we een start met de Lean werkmethode. Met deze methode gaan wij onze werkprocessen (en onszelf) continue verbeteren. Dit leidt tot minder verspilling, meer efficiency en tevreden klanten en medewerkers. Onze klanten hebben daar direct profijt van. De kwaliteit van onze dienstverlening en van onze woningen stijgt, de energielasten dalen en we maken plannen voor mooie, nieuwe en bovenal duurzame projecten. En het belangrijkste daarbij is: we kunnen de plannen ook betalen. Daarmee heeft deltaWonen toch een goed jaar achter de rug en gaan we koersvast de toekomst tegemoet."

DeltaWonen kanin het Jaarverslag 2013 juist ook aantonen dat deltaWonen financieel zeer gezond is. "Als onderneming hebben we in 2013 een positief bedrijfsresultaat weten te behalen van € 16,6 miljoen. En dat is wel een werkelijk resultaat! Dit hebben we onder andere bereikt door kritisch te kijken naar onze bedrijfskosten. Waar mogelijk hebben we in deze kosten geknipt, zonder de kwaliteit van onze producten en dienstverlening uit het oog te verliezen. Ook de meerjarenbegroting laat zien dat we onze ambities kunnen blijven waarmaken. Dat betekent dat we blijven inzetten op duurzame investeringen in de lokale woningmarkt; met oog voor de wereld van morgen. Met scherpe strategische doelstellingen voor ogen, gaan we dan ook koersvast de toekomst in."

U kunt het jaarverslag lezen en/of downloaden op www.deltawonenjaarverslag.nl. Het verslag is ook bereikbaar via een link op onze website www.deltawonen.nl. 

Artikel delen:

Reageer