Europese jongeren willen invloed uitoefenen

Zwolle – Zestig jongeren uit vijf Europese landen nemen van 5 tot en met 13 juli deel aan een uitwisseling in Overijssel. Onder het motto ‘make yourself heard, make some noise!’ gaan ze met elkaar, beleidsmakers en volksvertegenwoordigers op zoek naar manieren waarop ze invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving.

 

De jongeren (tussen de 18 en 25 jaar) komen uit Finland, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland. De deelnemende Nederlandse jongeren zijn leden van de Jongerenraad Overijssel. De jongeren overnachten op de campus van de Universiteit Twente in Enschede en maken gedurende de week uitstapjes naar andere plaatsen in de provincie, waaronder Zwolle. Op woensdag vindt het programma plaats op Saxion in Enschede, die voor deze gelegenheid haar lokalen gratis ter beschikking stelt. Gedurende de week zal er gefilmd worden door deelnemende studenten Journalistiek, waarvan het resultaat aan het eind van de week gepresenteerd wordt.

 

In gesprek met politici en ambtenaren

 

Eén van de programmaonderdelen is een Engelstalige Democratiespel over festivalbeleid op dinsdag 8 juli, met medewerking van Statenleden Laura Antuma (CDA) en Jeanet Nijhof (PVV). Een ander onderdeel dat op het provinciehuis plaatsvindt is de gezamenlijke afsluiting op 11 juli, samen met ambtenaren van gemeenten en provincie (van afdelingen jeugd, wmo, griffie en communicatie): hier gaan de jongeren en ambtenaren met elkaar in gesprek rondom burgerschap en hoe zij elkaar daarin kunnen versterken.

 

Tijdens de uitwisseling willen de jongeren ontdekken hoe en welke acties ze kunnen ondernemen voor een betere samenleving en hoe ze hun deelname aan politieke besluitvormingsprocessen kunnen vormgeven.

 

Participatie in de samenleving

 

Deelnemen aan, oftewel participeren in de samenleving gaat over praten en luisteren, uitdrukking geven aan je eigen visie en luisteren wanneer anderen hun mening geven. Het gaat over samenwerken aan oplossingen. Participeren betekent ook dat jongeren gebruik weten te maken van de mogelijkheden die worden geboden. Bijvoorbeeld door het lid worden van clubs en organisaties die zich bezig houden met maatschappelijk relevante thema’s. Participatie in het democratische leven is ook meer dan alleen het uitoefenen van je stemrecht, ook al is dit natuurlijk een uitermate belangrijk kenmerk van een democratie. Actieve participatie en burgerschap door jongeren gaat in deze jeugduitwisseling dan ook over de bewustwording, toegang en betrokkenheid bij politieke besluitvormingsprocessen en  bij maatschappelijke thema’s in de samenleving. Het gaat over het recht, de middelen, de ruimte en de kans om actief betrokken te zijn bij activiteiten en acties om een betere samenleving te creëren.

 

Doordat de jongeren allemaal afkomstig zijn uit andere landen met andere normen en waarden,  andere samenlevingen en andere politieke systemen kunnen ze veel van elkaar leren.

 

Uitwisseling en jongerenraad

De uitwisseling is een initiatief van adviesbureau Arcon en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Erasmus+ voor jeugdprogramma’s. 
De Jongerenraad Overijssel is een initiatief van de provincie Overijssel en wordt begeleid door de provincie Overijssel en Arcon. De raad bestaat uit 25 leden uit heel Overijssel tussen de 15 en 20 jaar die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de provincie Overijssel en zich sterk maken voor het geluid van jongeren in Overijssel.

 

www.jongerenraadoverijssel.nl

www.arcon.nl

Artikel delen:

Reageer