Innovatieve rol voor Windesheim

Zwolle – Albert Cornelissen heeft namens Windesheim het verzoek getekend om lid te worden van de Business Hanse. Hiermee committeert de hogeschool zich als eerste hoger onderwijsinstelling aan dit samenwerkingsverband van bedrijven en (onderwijs)instellingen uit meer dan twintig Hanzesteden in vijf landen. Windesheim zal zich vooral richten op de innovatieve bijdrage die hoger onderwijsinstellingen binnen de Business Hanse kunnen geven.

Business Hanse stelt groot belang in de samenwerking met hoger onderwijsinstellingen bij het opzetten en het uitvoeren van innovatieve projecten. De organisatie wil door het inschakelen van de expertise van hoger onderwijsinstellingen de kansen vergroten op nationale of Europese (mede)financiering. Concreet moet de samenwerking resulteren in innovatieve plannen om bijvoorbeeld de kloof tussen onderwijs en praktijk te dichten, plannen om de werkloosheid onder schoolverlaters aan te pakken en de samenwerking met de MKB-sector te stimuleren. Deze onderwerpen sluiten naadloos aan bij de strategische agenda van de Economic Board van de Regio Zwolle en op de innovatieagenda van de Europese Unie die de economische ontwikkeling van regio’s wil versterken.

Peter Lindhoud heeft vanuit Windesheim de opdracht gekregen een plan te schrijven waarmee de innovatieve rol van hoger onderwijsinstellingen uit diverse landen binnen de Business Hanse contouren moet krijgen. Naast de doelstellingen van Business Hanse zullen in het plan de doelstellingen van internationaliseringsprogramma’s zoals Erasmus plus en Horizon 2020 belangrijke uitgangspunten vormen. Deze Europese stimuleringsprogramma’s moeten de kenniseconomie, onderzoek en innovatie in Europa op een hoger niveau brengen. Business Hanse werd op 13 juni 2013 opgericht door 24 gemeenten, waaronder Zwolle, Kampen en Deventer en organisaties uit vijf landen. Het doel was om door samenwerking tussen bedrijven en (onderwijs)instellingen, de economische ontwikkeling van de betrokken regio’s te stimuleren. Het samenwerkingsverband zet zich in om oude Hanze-waarden als vertrouwen, betrouwbaarheid en eerlijkheid in ere te herstellen en in dienst te stellen van een betere samenleving door duurzame en eerlijke handel.
Artikel delen:

Reageer