Plaatsing landhekken in buurtschap IJsselzone

Zwolle – Het bestuur van de vereniging Buurtschap IJsselzone gaat binnenkort over tot het bijplaatsen van 12 landhekken volgens Sallands model. Een zestal jaren geleden is de laatste plaatsingsronde geweest en vond men het tijd opnieuw een versterking van het karakter van de buurt IJsselzone een impuls te geven.

Dit voorjaar konden bewoners zich melden als een hek in bruikleen gewenst werd. De reacties waren boven verwachting. In totaal zijn er een 26-tal aanvragen ingediend. Na zorgvuldige selectie met als hoofd criterium, ”het moet een ondersteuning geven aan het landelijk karakter” en het uitgangspunt 1 hek per aanvragen bleven er 12 aanvragers over. Voor deze aanvragen is gelet op de positieve ervaringen in het verleden, contact gezocht met de firma Richard Wigink uit Holten. Deze heeft in het verleden ook geleverd en gelet op de goede nazorg is besloten deze firma de vervolgopdracht te geven.

Dinsdag 8 juli beginnen de plaatsingswerkzaamheden. De totale kosten van de hekken inclusief plaatsing komen op bijna 19.000 euro. De landeigenaren krijgen deze hekken in bruikleen. Voorwaarde is wel dat deze ze als goed huisvader onderhouden. Na 5 jaar worden deze hekken het eigendom van de betrokken landeigenaar. In totaal komt het aantal eikenhoutenlandhekken hiermee op ruim 20.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer