Peper & Zout: Transparantie in de rechtspraak

Zwolle – In welke mate moet of kan de rechterlijke macht zich openstellen voor debat en interactie? Is het mogelijk dat een rechter op persoonlijke titel van zich laat horen over zaken, of tast dat de rechtsorde aan? Deze en andere vragen staan centraal tijdens Peper&Zout op 10 september 2014 in de Rechtbank Overijssel in Zwolle.

Gasten aan tafel zijn Henk Griffioen (medeopsteller van de verkenning ‘Speelruimte voor transparantere rechtspraak’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en wetenschappelijk medewerker bij de WRR), Sylvia Taalman (rechter bij Rechtbank Overijssel), Jan Vlug (advocaat strafzaken bij Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters in Deventer) en Ron Gravendeel (officier van justitie).

Meer transparantie
De vraag om meer transparantie in de rechtspraak komt uit alle hoeken in de samenleving: politici, media, burgers, wetenschap en ook uit eigen kring. Maar transparantie van de rechtspraak is voor de rechterlijke macht een niet zo eenvoudig onderwerp om handen en voeten te geven. Advocaten lukt het nog wel de zaak van hun cliënt in de openbaarheid te bepleiten. Voor de rechterlijke macht ligt dat gecompliceerder. Echter, het werk van rechters wordt steeds vaker gevolgd, er is meer behoefte aan inzicht in afwegingen en het aangaan van de discussie.

Tot nu toe is vooral ingestoken op doorzichtigheid en begrijpelijkheid: meer uitleg bij vonnissen en de website rechtspraak.nl, met informatie voor burgers. Maar dat is allemaal nog gericht op zenden en uitleggen. Bekritiseerbaarheid en interactie lijkt een stap te ver, want waar blijft de onafhankelijkheid van de rechtspraak als door anderen het (voorlopig) vonnis bediscussieerbaar wordt?

Deze Peper&Zout vindt plaats in de Week van de Rechtspraak. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met de Rechtbank Overijssel en de opleiding HBO-Rechten van Windesheim

Tijd en locatie
Deze Peper&Zout vindt plaats op woensdag 10 september 2014. De inloop is vanaf 19.30 uur en de aanvang om 20.00 uur. Geïnteresseerden zijn welkom bij de Rechtbank Overijssel aan de Schuurmanstraat 2 in Zwolle.

Over Peper&Zout
Peper & Zout is een reeks smaakmakende gesprekken over uiteenlopende thema’s, georganiseerd door Windesheim in Dialoog en de Stentor. Peper & Zout is gratis toegankelijk en vindt plaats op wisselende locaties in september, november, januari, maart en mei. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst via windesheimindialoog@windesheim.nl. De toegang is gratis voor alle geïnteresseerden.

Artikel delen:

Reageer