Welzijn op Recept goed ontvangen

Zwolle – Welzijn op Recept, een initiatief van WijZ en Gezondheidshuis Stadshagen, is ruim een jaar geleden gestart in Zwolle. Na de pilot in het Gezondheidshuis is er met alle huisartsen in Zwolle contact gezocht over Welzijn Op Recept. Momenteel worden alle praktijken bezocht om uitleg te geven en de samenwerking te starten. De reacties zijn positief bij zowel verwijzers als deelnemers.

Welzijn op Recept kan alleen goed werken als er een groot draagvlak is in de stad en als er wordt samengewerkt met zoveel mogelijk partijen. Na de voorlichting op bijeenkomsten van de gemeente, gezondheidszorg, en aan collega’s van andere zorg en welzijnsorganisaties, zijn in de hele stad afspraken gemaakt over samenwerking. Dit ging over doorverwijzingen en over het voeren van de gesprekken. De doorverwijzers zijn huisartsen en praktijkondersteuners, maar er zijn inmiddels ook verwijzingen van maatschappelijk werk, vrouwenopvang, fysiotherapie en thuiszorgorganisaties. 

De belangstelling van verwijzers is groot en we breiden nog steeds uit. Uitgangspunt blijft wel: Zorg verwijst naar Welzijn. Een uitzondering op deze regel is de doorverwijzing van Kadera, vrouwenopvang in Zwolle. Na overleg met deze organisatie kwam iedereen tot de conclusie dat Welzijn Op Recept een zeer geschikt middel is voor vrouwen om een nieuw netwerk op te bouwen in de wijk waar men gaat wonen.

Een van de deelneemsters aan Welzijn op Recept is Cor van Elburg. Zij is doorverwezen naar Welzijn op Recept door het maatschappelijk werk en werkt nu met veel plezier als vrijwilligster in het buurtrestaurant “De keuken van Zuid”. Cor:” Het werk in het buurtrestaurant geeft weer een doel in het leven. Ik voel me gewaardeerd en ga met verschillende mensen om. Ik maak weer deel uit van de maatschappij”. “Het geeft voldoening om wat te kunnen betekenen voor andere mensen en samen met de andere vrijwilligers in de keuken is heel plezierig. We zijn een echt team”. 

Om het succes van Welzijn op Recept verder te vergroten is per 1 april gestart met ZinZicht. Hiermee wil de organisatie een verdiepingsslag maken door aandacht te geven aan zingeving en levensvragen. Het doel is, evenals bij Welzijn op Recept, om het welzijn te ondersteunen en versterken. Het versterken van de eigen kracht van mensen, met aandacht voor de betekenis die mensen zelf geven aan hun leven. Iedereen heeft zijn eigen unieke wensen en behoeften en bij het versterken van de eigen regie speelt zingeving een centrale rol.

Van oudsher speelden kerken een belangrijke rol op het gebied van zingeving. De laatste tientallen jaren hebben zij sterk aan betekenis ingeboet. Daarbij komt dat veel mensen vaak verlegen zijn met vragen rondom zingeving. Binnen Zinzicht worden beroepskrachten en vrijwilligers getraind en geschoold op het gebied van zin- en levensvragen, zodat het onderwerp een centrale rol krijgt binnen Welzijn op Recept. Uiteraard is samenwerking ook hierbij het sleutelwoord om zodoende nog beter aan te sluiten bij de unieke wensen en behoeften van deelnemers. 

Artikel delen:

Reageer