Interactieve lesactiviteiten techniek Windesheim

Zwolle – Studenten van de lerarenopleidingen van Windesheim ontwikkelden in de minor Leren & ICT interactieve lesactiviteiten voor het voortgezet onderwijs. De studenten werkten nauw samen met Windesheimstudenten Informatica, studenten Grafische Vormgever van het Cibap en middelbare scholen en bedrijven in Zwolle en omgeving. De lesactiviteiten zijn sinds deze week te vinden op de nieuwe website techniek-route.nl en bedoeld als beroepsoriëntatie in de techniek voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo).

De lesactiviteiten moeten jongeren enthousiast maken voor techniek. Niet zozeer door het in beeld brengen van de handelingen van een technicus, maar vooral door te laten zien dat techniek overal aanwezig is. Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet onderwijs een nieuw melkproduct ontwikkelen, hun eigen film leren maken of hun onderzoeksvaardigheden verbeteren op een speciaal ontwikkelde website.

BètaMentality als inspiratiebron
In veertien weken ontwikkelden de studenten Leren & ICT een lessenserie vanuit een multidisciplinaire samenwerking, gebaseerd op onderwijskundige principes en steunend op (digitale) leermiddelen. De lessenserie bestaat uit handleidingen en aansprekende, interactieve lesopdrachten. De materialen zijn zoveel mogelijk ontwikkeld vanuit het BètaMentality-model. Dit model gaat ervan uit dat er onder jongeren vier bètatypes zijn die elk hun eigen motivatie voor techniek hebben. De meeste studenten hebben de lessenserie getest in enkele klassen in het voortgezet onderwijs. Het resultaat: enthousiaste reacties en een hoge betrokkenheid bij de lesactiviteiten. Om lesmaterialen te bekijken, dienen geïnteresseerden zich te registreren op techniek-route.nl. Gebruik en/of aanpassing van materialen is toegestaan.

Verdere ontwikkeling
Techniek-route bouwt voort op een eerdere samenwerking met het Cibap, op initiatief van Windesheim. Vanaf 2015 wordt de website verder ontwikkeld in de minor Leren & ICT. Studenten die deze minor volgen, moeten een meerwaarde leveren op hun (toekomstige) stageschool door (digitale) leermiddelen op waarde te kunnen schatten en gericht te kunnen inzetten in onderwijssituaties. Techniek-route biedt deze studenten een leerzaam platform om aan deze brede doelstelling te werken.

Artikel delen:

Reageer