Blij van de blues bij Dimence

Zwolle – Dimence heeft een keurmerk ontvangen voor haar nieuwe product binnen muziektherapie “De Blues”. Muziek roept vaak emoties en gedachten op. Deze kan de patiënt delen met zijn behandelaar en gebruiken voor het schrijven van songteksten. De voorspelbare structuur van bluesmuziek verlaagt de drempel om mee te doen aan de sessies. 


dimence_-_de_blues.jpg

Muziektherapie is meer dan plezier maken. Door muziek te maken of te luisteren oefent de deelnemer nieuwe vaardigheden. Bijvoorbeeld het leren omgaan met emoties, herstel van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Als aanvulling op de standaardbehandelingen is muziektherapie effectief voor mensen met bijvoorbeeld depressie, geheugenverlies, autisme, ADHD of een dwangstoornis. Na afloop van een sessie voelen de deelnemers zich blijer, hebben meer energie en zijn meer ontspannen. Muziektherapie voor ouderen heeft nog twee belangrijke functies; het ophalen van herinneringen en het kanaliseren en opbergen van emoties.

Muziek van de slaven

De Blues is een nieuwe vorm van muziektherapie in Nederland. Het is ontwikkeld binnen de ouderenzorg van Dimence door Esther Kluck, op basis van haar 20 jaar ervaring in de muziektherapie. “De blues werd gezongen door slaven om hun verdriet kwijt te kunnen en even hun zorgen te vergeten”, vertelt Esther. Ook bij de muziektherapie komen de deelnemers met hun zorgen en verdriet.

Drempelverlagend

De structuur van blues is voorspelbaar vanwege het vaste ritme, een vaste toonsoort en het blues-schema. Dit zorgt ervoor dat de drempel om deel te nemen aan de sessies verlaagd wordt. Met name voor mensen met depressieve klachten, die neigen naar passiviteit, is dit bevorderlijk. De herkenbaarheid van de muziek geeft een gevoel van veiligheid en de dynamische aspecten triggeren de hersenen op zo´n manier dat er een ‘geluksstofje’ vrij komt. Het zelf spelen van blues verhoogt bovendien de alertheid en verbetert de stemming. Tijdens een sessie komt de patiënt in beweging en in contact met anderen. Deelnemers leren improviseren, soleren en variëren in dynamiek en tempo.

Keurmerk
De bluesmethode is beschreven door studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met Esther Kluck en Imre Zondervan, tevens muziektherapeut bij Dimence. 
Onlangs is De Blues erkend door de CPMO (Commissie Product en Module Ontwikkeling) van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). Ook kreeg De Blues van de CPMO een keurmerk, en daarmee een landelijk erkend label.

Artikel delen:

Reageer