Windesheim start post-hbo Wijkverpleegkundige

Zwolle – De wijkverpleegkundige staat opnieuw in de belangstelling. Er is duidelijk sprake van een herwaardering van het beroep van wijkverpleegkundige. Steeds meer zorgtaken gaan onder de gemeenten vallen. De wijkverpleegkundige zal een cruciale rol gaan spelen in de ondersteuning van de groeiende groep ouderen en chronisch zieken die zolang mogelijk in de eigen thuissituatie wil blijven wonen en functioneren. Dat biedt kansen, maar roept ook vragen op. De nieuwe post-hbo opleiding wijkverpleegkundige van Windesheim geeft antwoord op deze vragen en dilemma’s.

Vragen waar de opleiding bij stilstaat zijn: wat betekent het voor mijn werkzaamheden om steeds meer een beroep te doen op de eigen regie van de cliënt/patiënt en om de mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg? Hoe gaat straks het indicatie stellen en het toewijzen van de zorg? Hoe worden gezondheidsproblemen goed gesignaleerd en keuzes voor effectieve preventieprogramma’s gemaakt? Hoe kunnen innovaties in de zorg doorgevoerd worden? Hoe ga ik om met dilemma’s en ethische vraagstukken?

Eigen regie, ondernemerschap, samenwerking en innovatie
In de post-hbo opleiding is veel aandacht voor het versterken van de positie van de wijkverpleegkundige. Zo komen onderwerpen als indiceren, preventie en het ondersteunen van zelfmanagement en participatie uitgebreid aan bod. Tevens gaat de opleiding in op het versterken van de samenwerking met de huisartsen en sociale voorzieningen in de wijk.

Ook een onderwerp als ondernemerschap passeert de revue. Door de rem op de stijging van de zorgkosten zal de wijkverpleegkundige slimmer moeten gaan werken. Het leren van en met elkaar zal ook een belangrijk onderdeel van de opleiding vormen. De opleiding is gebaseerd op de competenties zoals beschreven in de notitie ‘Expertise gebied wijkverpleegkundigen 2020’ van de V&VN. De opleiding gaat in februari 2015 van start bij Windesheim.

Artikel delen:

Reageer