Al 10 jaar thuisbehandeling Chance@home

Zwolle – Ziekenhuiszorg thuis laten uitvoeren door speciaal opgeleide verpleegkundigen in plaats van in het ziekenhuis. Tien jaar geleden is Isala met deze werkwijze gestart bij hartfalenpatiënten die binnen een straal van dertig kilometer van Isala wonen. Inmiddels worden ook patiënten met een longembolie, klaplong of na een longoperatie op deze manier thuis medisch inhoudelijk begeleid en gecontroleerd. De patiënt kan in zijn vertrouwde omgeving en dichtbij verwanten behandeld worden. Dit draagt bij aan een sneller herstel.

De thuisbehandeling via Chance@home blijkt zeer geschikt voor patiënten die al langer hartfalen hebben en tussentijds vaker opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis. De praktijk wijst namelijk uit dat deze patiëntgroep bij een heropname steeds langer moeten worden opgenomen. Herstel en behandeling kan echter ook prima thuis plaatsvinden door verpleegkundigen van het Chance@home team.

Longpatiënten worden voorzien van een speciale Thopaz drain die wondvocht of overtollige lucht afvoert. Deze speciale drain maakt het mogelijk dat ze zich direct na de operatie vrij kunnen bewegen en niet gebonden zijn aan bed. En bewegen bevordert het herstel.

Een verpleegkundige van het team Chance@home komt dagelijks langs voor de controle van bloeddruk, gewicht, medicatiegebruik en het toedienen van speciale medicatie. Ook kan ter plekke een hartfilmpje worden gemaakt en wordt de drain gecontroleerd. Het gaat dus om ziekenhuiszorg die thuis wordt uitgevoerd. De speciaal opgeleide verpleegkundigen doen dit onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Als toch blijkt dat ziekenhuisopname beter past bij wat de patiënt nodig heeft, kan de verpleegkundige in overleg met de behandelend arts alsnog besluiten tot ziekenhuisopname.

Aanmelden via huisarts
Huisarts Wieb van der Veen uit Lemelerveld heeft al enkele keren samengewerkt met Chance@home bij hartfalenpatiënten. “Ik ben onder de indruk van de intensieve begeleiding die dit team kan geven. De onderzoeken die thuis plaatsvinden, snelle aanpassing van de medicatie en de terugkoppeling naar mij over hoe het met de patiënt gaat. Ik heb als huisarts niet de tijd om die intensieve begeleiding thuis te geven. Chance@home is dus een mooi voorbeeld van overbrugging tussen eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg. Ik kan andere huisartsen dan ook aanraden om deze zorg in te laten zetten bij patiënten die daarvoor in aanmerking komen.” De huisarts kan dus een rol spelen bij een hartfalenpatiënt door deze, na ziekenhuisopname, zelf aan te melden om thuis verder te laten behandelen. De specialist is tijdens deze periode eindverantwoordelijk behandelaar. Als de behandeling via Chance@home is gestopt, wordt de patiënt weer overgedragen aan de huisarts.

Opleiding/toerusting verpleegkundigen
De verpleegkundigen van Chance@home zijn allemaal opgeleid als IC/CC-verpleegkundige. Daarnaast hebben ze een aanvullende training gevolgd voor het uitvoeren van lichamelijk onderzoek.

Artikel delen:

Reageer