Meer dan de helft banen weg bij Wärtsilä Zwolle

Zwolle – Het CDA Zwolle heeft uit diverse media vernomen dat Wärtsilä Zwolle 149 banen van de 216 banen schrapt. Een deel van het personeel zal kunnen worden ondergebracht in een nieuw bedrijf, het overgrote deel zal op zoek moeten naar een andere baan. Het CDA betreurt het feit dat zoveel mensen net in deze vakantieperiode het nare bericht hebben moeten horen.

CDA Zwolle: "Het is tegenwoordig überhaupt lastig een baan te vinden, maar gedurende de vakantieperiode staat de oriëntatie van werkgevers op de arbeidsmarkt op een nog lager pitje. Er breken onzekere tijden aan voor de werknemers. In 2001 dreigde Wärtsilä al eens te vertrekken uit Zwolle. Naar aanleiding van vragen van het CDA destijds in de Tweede Kamer, leidde de inzet van lokale en landelijke overheid uiteindelijk tot een verlengd verblijf van Wärtsilä in Zwolle. Tot behoud van specifieke werkgelegenheid in de regio. Het huidig college heeft werkgelegenheid hoog op de agenda staan. In het coalitieakkoord is bijvoorbeeld door collegepartijen de ambitie neergelegd in deze collegeperiode 1.000 banen te creëren. Recent onderstreepte het college deze ambitie."

CDA: " Nieuwe werkgelegenheid, zoals een IKEA of een Hornbach wordt dan ook gefaciliteerd. Voorbeelden zijn investeringen in bereikbaarheid en het ter beschikkingstellen van het stadhuis voor het werven van werknemers." Maar het CDA ziet ook graag dat het college zich inzet voor behoud van bestaande werkgelegenheid in deze regio. Dat het college ook anticipeert op besluiten tot ontslag van vele werknemers in de stad Zwolle door partijen (Wärtsilä, UWV, Vakbonden, andere lokale ondernemers) met elkaar te verbinden, door netwerken aan te spreken zowel binnen de eigen gemeentegrenzen als daarbuiten, om te komen tot een herplaatsing van werknemers. Om te komen tot passende trajecten voor de ontslagen werknemers die hen zo snel mogelijk naar een andere baan kunnen geleiden. 

Het CDA heeft vernomen dat de vakbonden uiteindelijk pas in augustus in overleg kunnen treden met de directie van Wärtsilä. Het lijkt het CDA goed om als gemeente Zwolle in ieder geval ook bij deze gesprekken aanwezig te zijn. Het belang voor de gemeente Zwolle is evident. En omdat nog ongewis is of ook de Kampense vestiging van Wärtsilä onderdeel van de reorganisatie te worden, lijkt het ons goed om te bezien of gezamenlijk met de gemeente Kampen kan worden opgetrokken. Daarmee een krachtig signaal afgevend dat de regio Zwolle betrokken is bij de werknemers en een Wärtsilä een waardevolle partner is in de regio.

Het CDA wil dan ook graag door middel van de volgende vragen de inzet van het college in deze markeren:

 • Wanneer heeft het college kennisgenomen van het voornemen tot ontslag van een groot deel van de werknemers van Wärtsilä in Zwolle? Heeft het college contact gehad met het bedrijf over de aanstaande reorganisatie? Zo ja, wat is de strekking van dit contact?
 • Welke acties gaat het college ondernemen om het effect van het reorganisatiebesluit voor de werkgelegenheid in Zwolle, maar met name voor de betrokken werknemers, teniet te doen?

Namens de CDA-fractie,

Martijn van der Veen

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Spierballentaal van het CDA? Wat kan de Zwolse politiek nu echt uitrichten tegenover zo’n grote Finse Multinational met duizenden werknemers?
  Ook bij de eerdere reorganisatie in 2001 waarbij 250 mensen, waaronder ook ik, hun baan kwijtraakten hebben we aan de plaatselijke politiek niets gehad.  Maak melding

 2. Zwolle wordt steeds minder een economisch sterke regio, wat is er nog over?
  IKEA gaat dit gat ook niet opvullen met al die part-time baantjes en de regering geloof ik ook niet met hun gejuich van “de crisis is voorbij”.
  We zitten er nog midden in en het zal nog veel erger worden.
  Leve de banken, leve de EU, leve de sterke EURO en leve de liberalisering van de arbeidsmarkt.
  Met z’n allen naar de kloten voor een sterker (zuid en oost) Europa.


  Maak melding

 3. @Observer: als ik het zo lees, dan lees ik dat in 2001 W?rtsil? al eens dreigde te vertrekken uit Zwolle. Naar aanleiding van vragen van het CDA destijds in de Tweede Kamer, leidde de inzet van lokale en landelijke overheid uiteindelijk tot een verlengd verblijf van W?rtsil? in Zwolle en tot behoud van specifieke werkgelegenheid in de regio.

  Dat niet iedereen zn baan kon houden is dan wel erg sneu (en tegelijkertijd ook wrang, zo lijk me), maar tegelijkertijd was het wel mooi dat er ?berhaupt iets in Zwolle achterbleef. Beter iets dan niets, zo lijkt me.

  Bovendien, ik heb liever dat er wel aandacht wordt besteed aan zulke ontslaggolven, dan helemaal niet.  Maak melding

 4. Heel vervelend voor de betreffende medewerkers! Hopen, dat ze snel iets nieuws hebben. Wel raar… heeft W?rtsil? die mensen gewoon simpelweg niet nodig?

  Dat het CDA hier aandacht aan besteedt vind ik wel goed. Anders hadden velen het wellicht nooit geweten!
  Ik heb me dan ook voorgenomen om buiten de verkiezingen om mijn beeld van de diverse politieke partijen te vormen. Dan zie je pas wat partijen werkelijk doen en waar ze werkelijk voor staan!


  Maak melding

 5. @de Brusselaar: Het CNV heeft wel gereageerd lees ik op RTV Oost

  “Het is een stevig besluit.” Zo noemt woordvoerder Vos van vakbond CNV het besluit van scheepsmotorenfabrikant W?rtsil? om in Zwolle 149 arbeidsplaatsen te schrappen. Vanwege de vakantieperiode kunnen pas vanaf half augustus inhoudelijke gesprekken met het bedrijf en de werknemers worden gevoerd, waardoor de bond verder niet inhoudelijk kan reageren op het nieuws.
  “We snappen dat half augustus nog ver weg lijkt, maar door de vakantieperiode kan het niet eerder”, aldus Vos. “Dan kunnen we ook pas inhoudelijk in gesprek met de mensen van W?rtsil? en met de Ondernemingsraad.

  http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=193654


  Maak melding

 6. @Gea,

  Naar aanleiding van vragen van het CDA destijds in de Tweede Kamer, leidde de inzet van lokale en landelijke overheid uiteindelijk tot een verlengd verblijf van W?rtsil? in Zwolle en tot behoud van specifieke werkgelegenheid in de regio.

  Ik denk dat deze verdienste eerder te danken is aan de inspanningen van de toenmalige Zwolse directie en de ondernemingsraad.
  Wat ik mij als direct betrokkene er nog van herinner was dat ik in die moeilijke periode nooit een wethouder of een raadslid op de werkvloer heb gezien om ons een hart onder de riem te steken.
  En voor het enige gesprek wat tussen B&W en het Wártsila management heeft plaatsgevonden mocht een Zwolse B&W delegatie even naar Schiphol komen voordat de heren het vliegtuig weer naar Finland namen.  Maak melding

Reageer