Huurdersfront waakt over uitvoering transitie

Zwolle – De overheveling van de uitvoering van een aantal belangrijke overheidstaken naar de gemeente zal per 1 januari 2015 aanvangen. De transitie heeft betrekking op jeugdzorg, werk en inkomen én zorg aan langdurig zieken en ouderen. Ook huurders in Zwolle ontkomen niet aan de gevolgen van deze transitie, huurdersfront-zwolle zal nauwlettend de transitie volgen en zonodig een meldpunt instellen bij onjuistheden in de uitvoering.

Cruciaal voor toekenning van de aangevraagde zorg zijn de uitkomsten van de keukentafelgesprekken. Het kan van belang zijn om een deskundige te betrekken bij deze gesprekken, ook familieleden van de aanvrager kunnen waardevolle informatie aanleveren die de uitkomst van het keukentafelgesprek kunnen beïnvloeden.

Huurdersfront-Zwolle acht het van groot belang dat borging van bezwaar en beroep goed is geregeld. Bij mogelijke stemmingen in de gemeenteraad over toewijzing van opdrachten aan organisaties in het kader van deze transitie acht huurdersfront-zwolle het wenselijk dat gemeenteraadsleden niet meestemmen wanneer de eigen werkgever of eigen organisatie bij de aanbesteding is betrokken.

Artikel delen:

Reageer