Citycentrum en ALVAST samen tegen leegstand

Zwolle – Citycentrum en ALVAST gaan een samenwerking aan om vraag en aanbod naar en van tijdelijke winkelruimte dichter bij elkaar te brengen. Richard de Bruijn van Alvast en Peter Pels van Citycentrum ondertekenden een intentieovereenkomst. Daarin geven zij aan samen te willen optrekken om enerzijds de leegstand van winkelpanden terug te dringen, anderzijds (startende) ondernemers een kans te geven een onderneming op te zetten. ALVAST is specialist in tijdelijk beheer, Citycentrum brengt haar lokale kennis en netwerk in.
Samen met het Detailhandelsoverleg Zwolle riep Citycentrum de lokale politiek eerder op om de regierol te nemen bij het tegengaan dan wel bestrijden van de leegstand. Maar Citycentrum is niet alleen een partij die aan de zijlijn roept. Citycentrum dóet en zo is de afgelopen periode gezocht naar mogelijkheden om iets te doen tegen het beeld van leegstaande panden in de winkelstraten. Er wordt gesproken met partijen over pop-up stores, er wordt meegedacht over een etalageproject. En er is gezocht naar een professionelere aanpak waarbij enerzijds panden een (tijdelijke) bestemming krijgen en anderzijds startende ondernemers een kans en ruimte krijgen hun onderneming te laten groeien tot een rendabel bedrijf. Samen met Alvast wordt hier handen en voeten aan gegeven.

In het algemeen gaan leegstaande panden hard achteruit. Leidingen worden niet doorgespoeld, installaties staan stil, gevels worden vies: het kost de eigenaar vaak extra geld. Leegstandsbeheer is een markt op zich geworden en ALVAST is daarin specialist. ALVAST biedt eigenaren diensten om  leegstandsrisico’s als vandalisme en verpaupering tegen te gaan. Het pand blijft technisch in goede staat en onvoorziene kostenposten worden voorkomen. ALVAST selecteert ondernemers uit hun bestand die in het leegstaande pand tijdelijk een onderneming starten. Tot het moment dat er een definitieve invulling voor het pand is. Dit kan natuurlijk ook de tijdelijke onderneming zijn die vanuit een succesvolle start een doorstart kan maken in het pand. 
Leegstand is niet alleen negatief voor de eigenaar maar ook voor de straat en dus voor de ondernemers daar. Daarnaast ziet Citycentrum wel kans voor startende ondernemers om vanuit een tijdelijke opstart door te groeien. Tijdelijk kan zo duurzaam worden, dat is het perspectief wat Citycentrum beoogd. Eventueel kunnen starters ondersteund worden door gesettelde ondernemers. De lokale kennis en het netwerk van Citycentrum wordt verder ingezet om mee te denken over de juiste branchering voor een leegstaand pand, zodat de tijdelijke invulling een toegevoegde waarde is voor de straat. De betrokkenheid van Citycentrum geeft eigenaren van leegstaand vastgoed het waarborg van lokale partners. Partijen treden nadrukkelijk niet op als makelaar van het onroerend goed maar als (tijdelijk) beheerder.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik heb al eens eerder geroepen, dat het mij handig lijkt dat er een overzicht komt van leegstaande panden, met suggesties voor mogelijk (tijdelijk) gebruik. Dus niet alleen winkelpanden, maar alle panden, inclusief kantoorpanden. Een slimme database.
    Handig voor startende ondernemers, voor expositieruimte, voor tijdelijke opslag etc.
    Dat zal mensen stimuleren een eerste, belangrijke stap te zetten.
    Weten dat je ergens terecht kunt voor een schappelijke huur.

    Lijkt me een goede actie voor de gemeente.

Reageer