Makkelijk Lezen Plein in Zwolle

Vanaf 12 september kunnen kinderen met een leesprobleem terecht op het Makkelijk Lezen Plein (MLP) in Bibliotheek Aalanden. Op deze datum is het eerste Plein in Zwolle officieel geopend. Eén op de tien kinderen in het basisonderwijs heeft problemen met lezen en spellen. Dit zijn vaak kinderen met dyslexie, een aangeboren handicap die in alle lagen van de bevolking voorkomt. Maar ook bij kinderen met concentratiestoornissen, zoals ADHD en (allochtone) kinderen met een taalachterstand kunnen leesproblemen ontstaan.

Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk, omdat het hen te veel moeite kost. Krijgen deze kinderen geen goede begeleiding, dan neemt het zelfvertrouwen af en is de kans groot dat ze gaan onderpresteren. Het oplossen van dit probleem vraagt een krachtige gezamenlijke inspanning. Er is niet één partner die dit probleem volledig voor zijn rekening kan nemen. Alleen door samenwerking tussen bibliotheken onderling en bibliotheken en onderwijs kan substantiele vooruitgang worden geboekt. Met een Makkelijk Lezen Plein bieden de bibliotheken ondersteuning aan kinderen, ouders en leerkrachten.

Op dit Plein staat een selectie van boeken, dvd’s, cd-roms, luisterboeken en andere media, speciaal voor kinderen die lezen moeilijk vinden. Voor de kinderen zijn er boeken geselecteerd waarbij gelet wordt op bijvoorbeeld het lettertype en de lay-out, die vanaf het begin spannend of grappig zijn. Bovendien biedt het Plein ook informatieve media, zodat kinderen met leesproblemen er ook terecht kunnen voor spreekbeurten en werkstukken. De bibliotheek kiest hierbij niet alleen voor media waarin geschreven tekst staat, maar ook voor media in beeld en geluid. Voorbeelden hiervan zijn luisterboeken en cd-roms.

Op woensdag 12 september zal na de opening de informatiemarkt vanaf 13.30 uur starten in Bibliotheek Aalanden, voor ouders, familie, professionals en overige belangstellenden. Op de informatiemarkt zullen verschillende instanties aanwezig zijn. Ook is er te zien welke informatie voor kinderen, ouders en leerkrachten te leen is in de bibliotheek t.a.v. leesproblemen.

’s Avonds van 19.30 – 22.00 uur zal Ton Braams, onderwijspsycholoog en schrijver van talloze boeken over dyslexie, een lezing geven over dyslexie en leesproblemen. Er zullen tips gegeven worden hoe om te gaan met dit prbleem. Tips die interessant zijn voor ouders en leerkrachten. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. U kunt zich voor de lezing aanmelden via aalanden@bibliotheekzwolle.nl of bellen naar 038 – 453 87 93.

Artikel delen:

Reageer