Week van de Toegankelijkheid Zwolle

Zwolle – Hoe toegankelijk zijn verenigingen in uw gemeente of regio? Zijn mensen met een beperking welkom en kunnen zij meedoen? Als lid, als vrijwilliger, als bezoeker? Op donderdag 28 augustus is er in Zwolle een netwerkbijeenkomst over de toegankelijkheid van verenigingen.

Nederland is een echt verenigingsland. Sport, toneel, muziek, de buurt… op vele vlakken verenigen mensen zich om samen op te trekken. Helaas is het voor mensen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend om lid te zijn van een vereniging. Gewoon omdat verenigingen niet altijd toegankelijk voor hen zijn. Het gaat bij toegankelijkheid niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie en de bejegening en omgang met elkaar.

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid is er dit jaar specifiek aandacht voor de toegankelijkheid van verenigingen. Een belangrijk thema. Natuurlijk willen ook mensen met een beperking kunnen meedoen aan het verenigingsleven. En toegankelijkheid kan verenigingen ook veel opleveren: meer leden, vrijwilligers en bezoekers, meer omzet, meer diversiteit, een gevarieerder aanbod.

 

Verenigingen, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en belangenbehartigers zijn uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst. In Zwolle vindt deze plaats op plaats op donderdag 28 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur in Woonzorgcentrum de Havezate van Driezorg. Dat is ruim voor de Week van de Toegankelijkheid, zodat er ook nog tijd is om een activiteit voor de Week te organiseren.

Programma

Het programma is op dit moment nog niet definitief. Te zijner tijd vindt u dit op de website www.weekvandetoegankelijkheid.nl De netwerkbijeenkomst biedt u: 
• informatie over toegankelijkheid en persoonlijke ervaringen van mensen met een beperking
• presentaties van verenigingen en andere organisaties die al werken aan toegankelijkheid 
• inspirerende voorbeelden en concrete tips om zelf aan de slag te gaan
• sparringpartners en potentiële samenwerkingspartners in uw gemeente/regio

Over de Week van de Toegankelijkheid

Elk jaar vindt in oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Dit jaar is dat van 6 tot en met 11 oktober. Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen dan aandacht voor toegankelijkheid en het feit dat mensen met een beperking net als iedereen willen meedoen in de samenleving. Elk jaar wordt een ander thema belicht, dit jaar draait het om het verenigingsleven.

Initiatiefnemers en lokale samenwerkingspartners

Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van de landelijke cliëntenorganisaties Ieder(in), de Oogvereniging en de NVVS. De Zwolse Gehandicaptenraad en de gemeente Zwolle zijn de samenwerkingspartners voor de netwerkbijeenkomst in Zwolle.

Aanmelden en meer informatie

Deelname is kosteloos. 
Aanmelden kan tot en met donderdag 21 augustus via het digitale aanmeldformulier
Kunt u zich niet digitaal aanmelden, bel dan naar (030) 720 00 00.
U ontvangt een bevestiging met daarbij de route naar de locatie. 

Artikel delen:

Reageer