Geen beregeningsverbod in regio Zwolle

Zwolle – Ondanks het zomerse weer staan de waterpeilen in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland er goed bij. De reden dat de sloten, weteringen en kanalen voldoende op peil kunnen worden gehouden, komt doordat de belangrijke aanvoerbronnen van water, de IJssel en het IJsselmeer, voldoende water aanvoeren. Daarnaast heeft ook de gevallen regen eerder deze week een positieve invloed gehad. 

 

Het waterschap constateert dan ook geen problemen met de waterpeilen. Groot Salland heeft zo’n 175 gemalen en ruim 900 stuwen waarmee het water in rivieren, kanalen, weteringen en sloten door het hele werkgebied wordt verdeeld en tot nu toe goed in de vraag naar oppervlaktewater kan worden voorzien. Een maatregel die het waterschap op sommige plekken wel inzet, is het verhogen van het zomerpeil door het opzetten van stuwen. Hiermee wordt een buffer gecreëerd waarmee water wordt vastgehouden, zodat bij aanhoudende droogte water achter de hand is.

Zoals ieder jaar is het waterschap een aantal weken geleden al begonnen met het maaiseizoen. Watergangen worden schoongemaakt en gemaaid, zodat de water aan- en afvoer niet wordt belemmerd. In haar werkgebied maait Groot Salland ongeveer 2000 kilometer watergang gemiddeld twee keer per jaar. 

 

Geen beregeningsverbod

Omdat er voldoende in de vraag naar oppervlaktewater kan worden voorzien, stelt het  waterschap vooralsnog dan ook geen verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater (beregeningsverbod). Samen met Rijkswaterstaat worden de waterstanden en weersverwachtingen nauwlettend in de gaten gehouden.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Inderdaad is er al begonnen met het maaiseizoen. Midden in de zomer, waarin het water hoort te bruisen van het leven, de plantengroei, o zo belangrijk voor opgroeiende vissen en amfibieën. Als schuilplaats en als dé plek om voedsel te vinden. Belangrijk ook voor waterinsecten om er hun eieren op af te zetten en niet te vergeten, voor de productie van zuurstof, met name van levensbelang op warme zomerse dagen. En dan zwijgen we maar even over de stikstofkringloop, de bacteriën en al het andere (microscopisch) leven in de bodem, de basis van een gezonde watergang.
    Alles in 1 klap weg. Dat gaat 1 jaar goed, dat gaat 2 jaar goed, maar uiteindelijk is het over en uit. De dagen worden namelijk korter en de lichtintensiteit neemt af. Jaar in jaar uit achter de feiten aan lopen, daar kan zelfs de natuur niet tegenop. In en rond Zwolle de laatste zomers geen ‘Koekoek’ taferelen, maar dode ondoorzichtbare grauwe prutsloten, met als dieptepunt deze week langs het Zalnépad volop dode vissen.
    Leuk ook voor de toeristen, aangelokt met leuzen als dat wij hier zo’n beetje het groenst van Nederland zijn. Genieten geblazen tijdens de wandeling dan wel een fietstocht.
    Wie verzint nu zo iets?


    Maak melding

Reageer