Adventskerk viert 25 jarig jubileum

“Alle 5000 leden van onze gemeente in Zwolle Zuid passen niet tegelijk in onze kerkzaal met ons jubileum.” Aldus Jan Nabers, die de algemeen coördinator is van de festiviteiten rond het 25 jarig jubileum van de Adventskerk in Zwolle Zuid. De Adventskerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zwolle. Deze maand wordt gevierd dat het kerkgebouw aan de Thorbeckelaan in Ittersum 25 jaar geleden in gebruik werd genomen.

Het waren de jaren dat Zwolle-Zuid nog in de steigers stond. De wijk breidde enorm uit en dat gold ook voor de gemeente van de Adventskerk. Destijds kerkten de hervormden en gereformeerden nog om beurten in het nieuwe gebouw. Pal naast het nieuwe gebouw stond ook nog het houten kerkgebouw dat deel uitmaakte van het oude SIO. De ene week kerkten de hervormden in het nieuwe kerkgebouw en een week later verhuisden die dan weer naar het houten gebouw, voor de gereformeerden was het dan net andersom. Maar al gauw bleek dat het nieuwe kerkgebouw veel meer aantrekkingskracht uitoefende. Steeds meer kerkgangers lieten hun keuze niet meer afhangen van het feit of een dienst nu gereformeerd of hervormd was maar van het gebouw zelf.

De nieuwe kerkzaal was een stuk aantrekkelijker dan de oude barak. Op de zondagen gingen de gereformeerden ook naar de hervormde dienst in de nieuwe kerkzaal en een week later gingen de hervormden dan weer naar de gereformeerde dienst in de nieuwe zaal. Je zou dus kunnen zeggen dat de nieuwe kerkzaal het Samen Op Weg proces heeft versneld. En nog in de jaren tachtig werd de Adventskerkgemeente zo de eerste wijkgemeente van Zwolle waar men daadwerkelijk Samen op Weg was. “In die zin heeft onze gemeente zeker een voortrekkersrol vervuld,” aldus ds. Han Wilmink. Hij en collega ds. Nelleke Eygenraam zijn de beide full-time predikanten van de gemeente. Wil Treep is de professionele kracht die parttime verantwoordelijk is voor het ouderenpastoraat. Twee jongerenwerkers zijn in deeltijd actief. Han Wilmink: “Er gebeurt hier veel in deze gemeente, er wordt veel georganiseerd en er is veel kader met kwaliteit. Dat zie je ook terug in allerlei activiteiten rond ons jubileum.”

Feest in de kerk

Op vrijdag 14 september wordt er een feestavond en reünie gehouden. Wethouder Martin Knol zal de zaal toespreken en de gemeente feliciteren met zowel het 25-jarig bestaan van het kerkgebouw alsook de recente opknapbeurt die in de maanden juni en juli plaatsgevonden heeft. Volgens beide predikanten zijn de gemeenteleden heel tevreden met het resultaat. De kerkzaal is een stuk lichter en frisser geworden. De nieuwe geluidsinstallatie is super en de beamer en digitale camera geven ook allerlei nieuwe mogelijkheden voor communicatie. “Je 25-jarig jubileum vieren in zo’n mooi opgeknapte kerkzaal geeft een extra feestelijk tintje!” Op de feestavond zijn alle gemeenteleden hartelijk welkom. De avond begint om 19.30 uur. De verbeeldingsgroep van de Adventskerk zal op cabareteske wijze bijdragen. Piano, cantorij en verschillende sprekers zullen van zich laten horen. Tegen half tien mag er geproost worden op 25 jaar Adventskerk. Dat zal gedaan worden samen met vertegenwoordigers uit Schwerin en Györgyfalva. Met beide gemeenten uit Duitsland en Roemenië onderhoudt de Adventskerkgemeente al jaren vriendschappelijke contacten.

Zaterdag 15 september zal in het teken staan van jeugdactiviteiten. Om 15.00 uur begint er een vossenjacht bij SIO voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. Aansluitend zijn er spelletjes en om 17.00 uur wordt er begonnen met het bakken van overheerlijke pannenkoeken. Om 20.00 uur is er een spooktocht voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Verzamelen met fiets, bij gebouw SIO.

Op zondag 16 september staan de kerkdiensten in het teken van de start van het nieuwe seizoen. Om 9.00 uur is er een korte dienst en informatiemarkt. Om 10.15 uur is er een dienst voor “groot en klein” met het thema “Wonen overal nergens thuis”. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en de informatiemarkt te bezoeken, waar allerlei groepen van de Adventskerk zich presenteren. Aan het einde van de ochtend wordt er een”picknick fietstocht” georganiseerd, voor jong en oud. Er wordt gestart tussen 12.30 en 13.00 uur vanaf SIO.

Kunst in de kerk en op straat

Op woensdagavond 19 september zal ds. Han wilmink een avond verzorgen over de schilderijen van dominee en kunstenaar Ruud Bartlema. De wanden van de kerkzaal zijn in de maand september gesierd met 22 schilderijen die de letters van het Hebreeuwse alfabet verbeelden. “Die kleurrijke letters hebben stuk voor stuk een prachtig verhaal te vertellen.” Aldus Han wilmink, die de kunstenaar persoonlijk goed kent en vast van plan is de passie van Ruud Bartlema over te brengen op de aanwezigen die woensdagavond.

Na de kunst in de kerk wordt er zaterdag 22 september “kunst” op het plein bij de kerk uitgestald. Allerlei boedel, huisraad, antiek e.d. zal dan verhandeld worden t.b.v. de herinrichting, “want die nieuwe kerkzaal heeft natuurlijk wel een paar centen gekost”. Gemeenteleden zullen hun culinaire kunsten vertonen: er wordt gewokt, gegrild en gebakken. En wie een lot koopt heeft kans op prachtige prijzen.

Kortom, dat de Adventskerk iets te vieren heeft, dat zal Zwolle de komende dagen niet kunnen ontgaan!

Zie ook de uitgebreide website van de kerk: www.adventskerk.nl.

Artikel delen: