Vangrailconstructie A28 nog altijd onveilig

Zwolle – In januari van dit jaar heeft de fractie van het CDA reeds door het stellen van schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor de afwikkeling van de uitspraak van de Raad van State van augustus 2013 over de geleiderail bij de A28 ter hoogte van de Nilantsweg. Het college van Zwolle gaf desgevraagd aan dat een door de Raad van State geconstateerd motiveringsgebrek spoedig zou worden gerepareerd. En dat zeer waarschijnlijk alsnog hernieuwd zou kunnen worden overgegaan tot een positief besluit op het eerder ingediende vergunningsverzoek van Rijkswaterstaat. 

 

CDA Zwolle: "Het is nu ruim een half jaar later. En bij beantwoording van de hierna te stellen vragen, zal het een jaar geleden zijn dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Door betrokken bewoners zijn wij op de hoogte gehouden van de voortgang in het traject. Eerlijkheidshalve betreuren wij het ten zeerste te moeten constateren dat dit traject nog geen stap verder is gekomen. En dat het oorverdovend stil is gebleven aan de kant van de gemeente en er geen enkele actie is ondernomen. Zo is er door de gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat geen enkele toenaderingspoging ondernomen om met betrokken bewoners in overleg te raken om tot een oplossing te komen. Er is door het college ook geen nieuw besluit genomen op grond van het vorig jaar reeds ingediende vergunningsverzoek van Rijkswaterstaat. En ook is geen besluit genomen op een hernieuwd verzoek van betrokken bewoners te komen tot handhaving van de huidige illegale situatie".

 

CDA Zwolle: “Het college wekt hiermee de indruk alsof het geen idee heeft hoe nu verder te handelen, en daarom de afwikkeling maar voor zich uit schuift. Het lijkt alsof daadkrachtig handelen, gericht op besluitvorming met een goede balans tussen algemeen belang en specifiek belang niet aan de orde is. Zoals gezegd, is het CDA door betrokken Zwollenaren al deze tijd geïnformeerd over hun handelen, en het uitblijven van handelen door het college. Wij willen nu weten wat het college  heeft gedaan in de periode januari tot heden om te komen tot een oplossing. Daartoe willen wij de volgende vragen beantwoord zien.”

  1. Hoe is door de gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat gehandeld na de beantwoording van de eerder dit jaar door ons gestelde artikel 45-vragen? Welke stappen zijn nu uiteindelijk gezet? En wij vragen daarbij  precies aan te geven welke actie, op welke datum, door wie is ondernomen.
  2. Wat is het oordeel van het college over de eigen rol in het proces zoals dat tot op heden is verlopen?
  3. Welke oorzaken zijn debet  aan het feit dat niet reeds kort na beantwoording van onze vragen d.d. 13 januari 2014 is overgegaan tot rechtsgeldige besluitvorming? Wanneer verwacht de gemeente nu wel te komen met een rechtsgeldig besluit op het reeds vorig jaar door Rijkswaterstaat ingediende vergunningsverzoek? Evenzo op het handhavingsverzoek van de betrokken bewoners? 
  4. En bent u met ons van mening dat betrokken inwoners onderhand de dupe zijn geworden van het afschuiven van verantwoordelijkheden/aansprakelijkheden aangaande deze situatie door gemeente en Rijkswaterstaat? Het CDA eist van uw college dat  u deze vicieuze cirkel doorbreekt. Wij vernemen graag van u hoe u dit gaat doen.
  5. En welke acties onderneemt u om deze oorzaken in de toekomst te voorkomen? 

 

CDA Zwolle

 

Martijn van der Veen

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer