Gemeente Zwolle zegt Welzorg de wacht aan

De gemeenten Zwolle en Hattem hebben de firma Welzorg Nederland de wacht aangezegd bij het uitvoeren van de raamovereenkomst voor de levering van rolstoelen, scootmobielen en andere voorzieningen op het gebied van vervoer en wonen. Welzorg heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt. Inmiddels heeft de firma een herstelplan gepresenteerd aan de betrokken wethouders. Welzorg heeft tot half november de tijd de gedane beloften waar te maken. Is dit niet het geval dan zeggen beide gemeentebesturen de raamovereenkomst met Welzorg definitief op en gaan op zoek naar een andere leverancier.

Wethouder Erik Dannenberg van Welzijn en Zorg is ontevreden over de dit jaar door Welzorg geleverde producten. ” Het klopt niet met de gemaakte afspraken zoals Welzorg met haar klanten omgaat. Te lange levertijd en fouten tijdens de aflevering van voorzieningen. Miscommunicatie tussen verschillende onderdelen van het bedrijf, waardoor klanten van het kastje naar de muur worden gestuurd”. De bereikbaarheid van het bedrijf voor de klanten krijgt van de wethouder ook een onvoldoende, evenals de afhandeling van storingen en reparaties. Daarom heeft hij samen met zijn collega uit Hattem, wethouder André Borst, bij Welzorg aan de bel getrokken. Dit resulteerde in een pittig gesprek, waarbij van de kant van Welzorg is aangegeven dat de reorganisatie van het bedrijf is mislukt.

Onaanvaardbaar

Al in februari van dit jaar werd duidelijk dat de reorganisatie van het bedrijf negatieve effecten had voor de klant. Vervolgens zijn regelmatig gesprekken gevoerd, die hebben geleid tot lichte verbeteringen. Vooral op het gebied van doorlooptijden en het actueel zijn van depotlijsten. Het aantal klachten nam echter niet af, maar toe.

Bij de gemeente Zwolle bestond de indruk dat niet of onzorgvuldig werd gereageerd op de klachten. “Daarom hebben we een oproep gedaan klachten bij ons te melden”, aldus Erik Dannenberg. “Dit leidde tot 25 klachten die we met het managementteam van Welzorg Nederland hebben besproken. Men heeft toen aangegeven dat de reorganisatie is mislukt en dat er iemand aan het bestuur is toegevoegd om een herstelplan op te zetten”.

 

 

Welzorg heeft beloofd dit herstelplan onmiddellijk in werking te stellen. Dat betekent dat het 0900 informatienummer wordt afgeschaft en dat de Zwolse vestiging weer direct bereikbaar is. Inmiddels is een vestigingsmanager aangesteld, die ervoor moet zorgen dat de klachtenstroom afneemt. Erik Dannenberg geeft Welzorg tot half november de tijd om de noodzakelijke verbeteringen te treffen. “Bij geen verbetering zeggen we de raamovereenkomst op met ingang van 1 januari 2008. We zullen sowieso het boetebeding in werking zetten. De Zwolse ouderen en gehandicapten moeten kunnen rekenen op snelle en goede levering van producten. Ik wil dat ons Wmo-geld goed en verantwoord wordt besteed. Het roer bij Welzorg moet echt om”, aldus Dannenberg.

Artikel delen:

Reageer