Plan uitbreiding sociale huurwoningen ouderen

Zwolle – Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is tot een plan gekomen om het al jaren braakliggende terrein aan de Esdoornstraat te Zwolle een woonbestemming te geven voor senioren uit Zwolle en omgeving die behoefte hebben aan een woning binnen de sociale huursector. Het plan dient vooral als stimulans voor de markt van ‘sociale huurwoningen ouderen’ in Zwolle. Zwolle kent een flink tekort aan deze woningen en de vraag zal alleen maar groter worden.


Het plan zet in op 37 huurwoningen en richt zich met name op het bieden van woonruimte aan ouderen. De woningen zijn zeer betaalbaar en aangepast aan de behoeften van de doelgroep. Het zijn 0-treden appartementen, van alle praktische elementen voorzien. Bijkomend voordeel is dat het complex zich bevindt pal naast zorglocatie de Esdoorn, waardoor er voor wie daar behoefte aan heeft of mocht krijgen dienst- en zorgvoorzieningen binnen handbereik zijn.

Antwoord op maatschappelijk probleem
Uit een rapport van Companen uit 2011 bleek al dat ondanks dat het aantal senioren in Zwolle stijgt, er nagenoeg geen seniorenwoningen bij komen, zeker niet in bestaand stedelijk gebied. De wachtlijsten worden alleen maar langer voor woningen als deze, ook doordat het beleid tegenwoordig is gericht op langer thuis wonen. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en ontwikkelpartner Slokker Vastgoed bv zijn er dan ook van overtuigd dat de realisatie van deze appartementen een directe bijdrage levert aan de verbetering van deze situatie. Uitbreiding in het voor senioren geschikte huursegment leidt niet alleen tot een afname van de wachtlijsten voor deze specifieke doelgroep, maar zorgt tegelijkertijd voor doorstromingsmogelijkheden voor andere doelgroepen. Jonge gezinnen bijvoorbeeld die nu op de wachtlijst staan voor een eengezinswoning, vullen de vrijkomende plaatsen vrij snel weer op.

Samen met de gemeente wordt op dit moment gekeken naar de voorwaarden op basis waarvan de bouw van het complex al volgend jaar kan starten. Voor meer informatie, neem contact op met Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, 038 – 4574 574.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer