Bijzondere licentie voor GH Zwolle

De PC Besturenraad heeft de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle een licentie verleend om het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) uit te reiken. De vraag naar dit diploma kwam steeds vaker bij studenten en protestants-christelijke scholen naar voren. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat de GH in toenemende mate contacten onderhoudt met het protestants-christelijke scholenveld. Bovendien weten steeds meer studenten met een verschillende kerkelijke achtergrond de opleiding pabo aan de GH te vinden.

Na een periode van voorlopige accreditatie heeft de Gereformeerde Hogeschool nu de definitieve toestemming om het door de PC Besturenraad uitgegeven diploma voor een periode van 6 jaar uit te reiken. Veel Protestants-christelijke basisscholen hechten grote waarde aan het diploma, omdat ze daardoor de garantie krijgen dat er voldoende aandacht aan de inhoud en didactiek van het godsdienstonderwijs en de identiteit wordt gegeven in de opleiding.

DGO en DBCO

Het Diploma Gereformeerd Onderwijs (DGO) garandeert de kwaliteit van de identiteitsgebonden vakken op de pabo. Dit getuigschrift werd door Protestants-christelijke scholen echter niet altijd herkend. Daarom werd naast het DGO ook het DBCO aangevraagd. De inhoud van het Diploma Gereformeerd onderwijs en het Diploma Christelijk Basisonderwijs is identiek. Studenten mogen kiezen welk diploma ze willen ontvangen.   

‘Eigen gezicht’

In het visitatierapport wordt het eigen gezicht van de GH hoog gewaardeerd. ‘De aandacht beperkt zich op de GH niet tot het onderdeel godsdienstige vorming; ook de identiteit komt voldoende tot haar recht in de verschillende curriculumonderdelen. Met name de wijze waarop de begeleiding van studenten is georganiseerd en wordt gepraktiseerd – met als ultieme component een verwijzing naar het studentenpastoraat – dwingt respect af’, aldus de visitatiecommissie.

Waardering

De 6-jaar geldige licentie voor het christelijke diploma is feestelijk ontvangen bij de pabo van de GH. “We zijn er heel blij mee”, zegt Suzan Koning, directeur van de Educatieve Academie van de GH. “De visitatiecommissie onderzocht de identiteit en de didactiek van het Bijbelonderwijs op de GH en beoordeelde deze aspecten positief. De commissie is bovendien zeer te spreken over hoe de identiteit in het onderwijs is geïntegreerd. Het is goed om in het rapport terug te zien dat onze studenten als het gaat om identiteit binnen de opleiding een ruime bagage mee krijgen. Studenten weten na hun opleiding aan de GH hoe ze de christelijke identiteit van een basisschool kunnen invullen”, aldus Koning.

Godsdienstdocent Frank van den Bos ziet het als een uitdaging om met behoud van eigen identiteit een eigentijds curriculum vorm te geven: “We vinden het een blijk van waardering dat onze inspanningen nu ook  in bredere kring worden erkend.”

Toekomst

De pabo gaat binnen het onderwijsprogramma nog meer ruimte maken om aan wereldgodsdiensten aandacht te geven. De GH is van mening dat christelijke leerkrachten in een multiculturele samenleving juist op dat gebied goed beslagen ten ijs moeten komen. Daarnaast onderzoekt de GH of en hoe de pabo in de toekomst meer kan betekenen voor christelijke migranten.

Artikel delen:

Reageer